Nadace OKD podle svého mluvčího Vladislava Sobola letos podpoří především seniory, děti a handicapované, nezapomene ale ani na kulturní aktivity a životní prostředí.

Největší pozornost věnovala nadace podpoře pracovní integrace handicapovaných zaměstnavatelům na chráněném trhu práce přidělila více než šest milionů korun. „Na tuto oblast jsme se poprvé zaměřili loni, kdy měly mnohé chráněné dílny kvůli snižování státních dotací i legislativním změnám velké problémy. Díky naší podpoře se udržely na trhu a navíc vytvořily několik desítek nových pracovních míst pro handicapované, a navíc přináší velmi zajímavé a konkurenceschopné výrobky. Letos chceme v tomto trendu pokračovat, protože právě zapojení do pracovního procesu umožňuje zdravotně znevýhodněným lidem integraci do běžného života," vysvětlil ředitel nadace Jiří Suchánek.

V programu Pro zdraví, který se věnuje především podpoře zdravotních či sociálních služeb a integračních aktivit, podpořila Nadace OKD mimo jiné také ostravský Mobilní hospic Ondrášek, Dětský domov v Budišově nad Budišovkou, dobrovolnické aktivity společnosti ADRA, sociální služby Slezské diakonie nebo chráněné bydlení pro handicapované. Karvinské sdružení Heřmánek, které se stará o mladé lidi odcházející z dětských domovů do běžného života, získalo od nadace podporu ve výši milion korun.

V rámci programu Pro radost, který se zaměřuje na volnočasové a vzdělávací aktivity, podpořila Nadace OKD sedmaosmdesát projektů, mezi kterými jsou například originální kulturní festival Karvinské léto nad hlubinou, Festival sněhu v Morávce nebo divadelní aktivity bezdomovců.

V programu Pro budoucnost, jehož cílem je především podpora životního prostředí v regionu a péče o kulturní památky, podpoří nadace opravu několika kostelů, opravu turistické základny na Prašivé nebo výsadbu stromů. Mezi podpořenými aktivitami je také monitoring velkých šelem v Beskydech či vybudování včelí stezky v ostravské zoo.

V rámci programu Pro Evropu, který přispívá organizacím na přípravu žádostí pro získání grantu z EU, podpořila nadace čtrnáct organizací, které chtějí získat podporu z evropských fondů například na vzdělávání, ochranu přírody nebo sociální služby.