Šedesátitisícovou dotaci dostane nakonec tři sta třicet tři lidí. Moravskoslezský kraj jim informace začne předávat od začátku dubna.

„Postup administrace přijatých žádostí probíhal v několika etapách. V první etapě proběhla kontrola náležitostí, ve které bylo vyřazeno dvacet šest žádostí, které byly nahrazeny dalšími žádostmi v pořadí. V druhé etapě proběhlo hodnocení formální správnosti a úplnosti žádosti, kdy bylo vyzváno sedmdesát osm žadatelů o doplnění,“ informovala mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková s tím, že v poslední části vyhodnocovali doplněné žádosti. Nejčastěji lidem v žádostech chyběl vlastnoruční podpis, v několika případech žadatel zároveň nebyl majitel nemovitosti nebo žádost nebyla podána v originále.

Představitelé kraje už jednají s ministerstvem životního prostředí o vyhlášení další dotace. Na tu by si na rozdíl od pilotního programu, o které byl obrovský zájem, mělo sáhnout mnohem více lidí.

„V rámci probíhajících jednání jsou diskutovány otázky týkající se výše přidělených peněz pro tuto výzvu, rozšíření spektra podporovaných typů kotlů a výše maximálního finančního příspěvku na jednoho žadatele,“ sdělil náměstek hejtmana Miroslav Novák. Předpokládá, že pro druhou výzvu by mělo být uvolněno čtyřicet milionů korun, tedy jednou tolik jako v první výzvě. Dvaceti miliony přispěje kraj, stejnou částku přidá i ministerstvo životního prostředí. „O uvolnění dvaceti milionů, jako podílu Moravskoslezského kraje, rozhodnou zastupitelé kraje nejpozději v červnu letošního roku,“ řekl náměstek hejtmana.