Mobilní služebna byla ve středu zaparkovaná před Víceúčelovou halou. Okolí snímalo několik kamer, z toho dvě na teleskopickém stožáru vysunutém nad střechu vozidla. Jedna z nich je termokamera, která rozlišuje rozdíly teplot, takže jsou na nich od okolního terénu velmi dobře rozlišitelní lidé, zvířata nebo rozehřátá vozidla. 

Všechny kamery pořizují nepřetržitý záznam, který se ukládá a může být vyhodnocen i později, pokud by policie hledala pachatele přestupků nebo trestných činů. 

Město Havířov pořídilo mobilní služebnu pro městskou policii právě proto, aby se mohla operativně přemisťovat podle aktuální potřeby. 

Strážníci v ní slouží ve dne i v noci, kdy hlídají nejen lokality ve městě, ale také v okrajových částech, včetně hřbitovů, parkovišť, lesoparků nebo míst, kde lidé zakládají černé skládky.

Právě při noční službě je největším pomocníkem termokamera. Případný pachatel se nemůže skrýt pod rouškou tmy, když ho strážník na monitoru zřetelně vidí a dokáže k němu nasměrovat své kolegy.