Na náměstí v Břidličné dokonce pod vyvráceným vánočním stromem ve vichřici zahynul muž z Ryžoviště ve věku 44 let. Proto si Krnované pořídili permanentní a hlavně živý vánoční strom, který stačí jen nazdobit a pak zase odstrojit.

Před radnicí na Hlavním náměstí byl vysazen stříbrný smrk, který v roce 2013 dorostl do požadované reprezentativní výšky a v době adventu začal plnit funkci vánočního stromu.

Když ho letos pracovníci technických služeb přišli nazdobit, zdálo se jim, že nějak chřadne. Špatný zdravotní stav vánočního smrku se projevoval hnědnoucím a opadávajícím jehličím. Laikům to může připomínat řádění kůrovce, ale v tomto případě jde o jiného škůdce.

Přemnožení mšice smrkové

„Na vině je pravděpodobně mšice smrková. Ta napadá častěji smrky vysazené ve městě, než v lesních porostech. Na její přemnožení mají vliv především mírné zimy a dlouhodobý nedostatek vody v mikroklimatických podmínkách městské zeleně,“ uvedla Petra Mužíková z krnovského odboru životního prostředí.

Záchrana napadeného vzrostlého stromu je možná, ale obtížná. Kromě opakovaného použití proudové vody se řeší insekticidy, které jsou rizikové nejen pro člověka, ale také včely.

„Stav stromu nyní posoudí odborník, který rozhodne o dalším postupu,“ dodala Petra Mužíková.

Mšice smrková je specifická tím, že se specializuje na smrky stříbrné. Podle dosavadních zkušeností méně poškozené a dostatečně vitální smrky po útoku mšice zregenerují. Také ale může nastat poškození nevratné.

Posel klimatických změn?

Nástup extrémního přemnožení mšice smrkové se časově shoduje s nástupem suché pětiletky v roce 2015. Mšice může být dalším poslem klimatických změn.

„Přemnožení mšice smrkové na jaře 2015 představuje její dosud nejmasivnější výskyt známý z území Česka,“ uvádí článek na webu ministerstva zemědělství s tím, že i na jiných místech Evropy je přemnožení mšice smrkové vázáno výhradně na výsadby okrasných smrků stříbrných ve městech. V lesích se mšice smrková sice také vyskytuje, ale v tak zanedbatelném množství, takže stromům nezpůsobuje znatelné poškození.