Desetileté povolení Moravskému Berounu vypršelo na Silvestra. Inspekce odhalila pochybení o měsíc později. To, co vypadalo jako formalita, je podle inspektorů základní povinnost odběratele spodních vod: ohlídat si platnost povolení a před vypršením lhůty včas zažádat o nové.

„Povolení se vydává na deset let a jednou za rok, 31. ledna, se posílá výkaz na ministerstvo. Úředník poslal výkaz, ovšem povolení skončilo k poslednímu prosinci, což si neuvědomil, jelikož jde o dlouhodobá povolení. Jakmile obdrželi výkaz, inspektoři přijeli a upozornili, že za leden jsme odebírali neoprávněně,“ popsala problém starostka Moravského Berouna Zdenka Szukalská.

Z jednoho vrtu město bez platného povolení odebralo přes 20 tisíc metrů krychlových vody. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 521 825 korun, přestože zálohy na odběr spodních vod město poctivě platilo.

K porušení vodního zákona došlo již v lednu loňského roku. Inspekce o pravomocném rozhodnutí informovala až nyní. Město hned požádalo vodoprávní úřad o vydání nového povolení pro odběr podzemních vod a dnes už vodu odebírá v souladu s předpisy.

Při stanovení výše sankce použili inspektoři podle ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radka Pallóse nejnižší sazbu podle vodního zákona, tedy 25 korun za 1 metr krychlový nedovoleně odebraných podzemních vod.

„Odběratelé by ve vlastím zájmu měli pečlivě sledovat, zda jim povolení pro odběr nekončí a před vypršením včas zažádat vodoprávní úřad o nové,“ připomněl ředitel Pallós.

Zda vedení berounského městského úřadu potrestá odpovědného úředníka za přehlédnutí termínu, teď posuzuje škodní a likvidační komise. Nehrozí mu, že by musel platit půl milionu korun ze svého. Podle zákoníku práce může být postižen nejvýše čtyřmi měsíčními platy.

„Čekáme na vyjádření komise. Pracovník je pojištěn proti způsobení škody, což zaměstnancům doporučujeme,“ uzavřela starostka.