V prostřední části bývalých Dukelských kasáren, označované jako lokalita B má vyrůst tři sta nových bytů. Letos v lednu měly o koupi zájem čtyři subjekty. Město jim tehdy na jejich žádost prodloužilo termín pro předkládání nabídek do konce března. Na radnici poté doputovaly dvě nabídky, jedna od ostravské firmy JTA exklusive a druhá od teplické JTH Holding.

Komise pak radním doporučila ke schválení prodej společnosti JTA exklusive. Ti záměr podpořili a tak zamířil na stůl zastupitelům. Tady už to ale tak hladké nebylo. Někteří zastupitelé kritizovali vedení města, že jim nebyly předloženy kompletní materiály a nestandardní se jim zdála i cena vítězného developera, která byla 1352 korun za metr čtvereční pozemku.

Nabídka „poražené“ teplické společnosti byla jen o dvě koruny nižší, a to 1350 korun. Na zasedání se tehdy dostavil i právní zástupce firmy JTH Holding, který rovněž s přístupem magistrátu nesouhlasil. Koalice však tehdy veškeré spekulace odmítla a prodej nakonec prosadila.

Veselý: Informace nebyly dostatečné

Tím ale celý příběh nekončí. Opoziční zastupitelé nyní volají po mimořádném zastupitelstvu, kde chtějí celý průběh soutěže objasnit. „Je škoda, že celý proces je nyní tímto podivným postupem znejistěn. Nebyl žádný důvod nám všechny informace nepředložit a obhájit je. Nyní se koalice tváří, že je vše vysvětleno. Proč to ale nikdo neudělal na zastupitelstvu? V okamžiku, kdy napíšu, že je pevně stanovena cena, k nějakému datu odevzdaná, že platí a pak se to tak neděje, tak se můžeme jen dohadovat, co se stalo. A dostalo se to evidentně do roviny nějaké komunikace s oběma stranami, ale zřejmě nerovným způsobem. My neznáme korespondenci, kdo s kým jednal, proč, jaký k tomu měl mandát. To vše mělo být součástí prvního materiálu a mohli jsme klidně rozhodnout,“ míní opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS).

Naráží mimo jiné také na skutečnost, že k prodeji byly vypsány hned dva záměry. První byl vyvěšen 16. ledna. A další 9. července. Na ten už ale podle něj nebyla žádná nabídka doručena.

„Zaslechl jsem, že rozdíl je tam v případných demolicích, jde o nějaké technické zpřesnění. Záměr bych v tom nehledal, ale i tak je to špatně. Jako by někdo soutěž vyhlašoval znova. Tohle se mělo vyříkat v debatě s odborníky na právo, záměry i majetky,“ dodává s tím, že v nejbližších dnech pošle primátorovi Tomáši Navrátilovi (ANO 2011) žádost o svolání mimořádného zastupitelstva. Potřebuje k tomu podpisy nejméně dvanácti dalších zastupitelů, které má podle svých slov přislíbeny (pozn. red. svolání mimořádného zastupitelstva musí v Opavě podpořit jedna třetina zastupitelů, tj. 13). K ODS se chtějí přidat minimálně i členové opoziční Změny pro Opavu.

Podle Tomáše Navrátila ale jde jen o politické obstrukce před volbami, s tím ale Marek Veselý nesouhlasí. „Nemáme problém se domluvit, aby zasedání proběhlo po volbách. Jediným záměrem je řádné vysvětlení nejasností,“ uzavírá.

Navrátil: Vše bylo v souladu se zákonem

Podle Tomáše Navrátila nejsou připomínky Marka Veselého na místě. „Na zastupitelstvu byla zastupitelům předložena všechna relevantní fakta, a to buď formou samostatných příloh, nebo byla uvedena v důvodové zprávě. Měli k dispozici veškeré nezbytné údaje k odpovědnému rozhodnutí. Legitimní a legální byl i proces přípravy materiálů. V zastupitelstvu 22. června byli všichni zastupitelé informováni, že byly předloženy dvě nabídky, které splnily formální náležitosti a oba zájemci byli vyzváni k doplnění svých nabídek. Po doplnění nabídek měly rozhodovat orgány vedení města, což se stalo jak na radě, tak na zastupitelstvu. Obvinění, že vítězná firma dostala dopředu informace o ceně konkurenta, jsou pouhé spekulace a považuji je za politický boj v rámci krajských voleb. Nemám informaci, že by vedení města, komise či zaměstnanci města tyto informace poskytli, nemám důvod jim nevěřit,“ konstatuje Tomáš Navrátil.

Jak sám říká, v případě Dukelských kasáren nešlo o veřejnou zakázku, ale o záměr prodeje. „A zde není hlavním cílem pouze získání nejvyšší kupní ceny, které jsme i tak dosáhli. Při rozhodování jsme zcela jistě všichni vzali v potaz veškeré aspekty, tedy nejen cenu, ale například i kvalitu ideové studie, vhodnost architektonického a komplexního řešení, které se více přiblížilo u vybraného kupujícího vítězné ideové studii z roku 2017. Pokud někdo nabyl přesvědčení, že došlo k porušení zákona, má legitimní právo se obrátit na soud. Naši právníci jsou ale, stejně jako my, přesvědčeni o tom, že je celá věc z právního hlediska v pořádku,“ uvedl Tomáš Navrátil.

Mimořádné zastupitelstvo sám svolávat nebude, na čemž se dohodli v rámci koalice, a to kvůli zhoršující se epidemiologické situaci. „Zvažuji svolání pracovního, neformálního zastupitelstva, kde bychom podrobně a chronologicky znovu vše vysvětlili,“ doplnil.

Pokud ale písemný požadavek s potřebným počtem podpisů zastupitelů obdrží, je ze zákona povinen zastupitelstvo svolat.