Loni započatou výstavbu útulku v Bludovicích vedení města v těchto dnech zastavilo. „Krajská pobočka Státní veterinární správy totiž zaslala novojičínské radnici upozornění, že kvůli střelnici na sousedním pozemku společnosti VOP CZ nedá kladné stanovisko k jeho kolaudaci,“ odůvodnila tento krok mluvčí města Marie Machková. Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský nyní jedná se stavební firmou o podmínkách ukončení smlouvy a vypořádání nároků za předčasné ukončení díla.

„Rada města 18. prosince 2018 původně potvrdila pokračování stavby. Když však těsně po novém roce přišlo vyjádření krajské veterinární správy, že hlukem ze střelnice by docházelo k týrání zvířat, a proto nevydá kladné stanovisko ke kolaudaci, nebyla jiná cesta, než se stavbu pokusit zastavit. Samotného mě to mrzí, stavbu jsme podporovali, ale provoz útulku by bez kolaudace nebylo možné ani zahájit a městu by tak vznikla ještě větší škoda,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka, který byl ve stejné funkci i za minulého vedení.

O tom, že hranice pozemků připravovaného psího útulku sousedí se střelnicí firmy VOP CZ, se městský úřad dozvěděl, podle radnice, čtyři dny po zahájení prací na jeho výstavbě. Tedy v druhé polovině loňského září.

Podle tehdejšího starosty Jaroslava Dvořáka ale přítomnost tolik diskutované střelnice nebyla žádným tajemstvím. „Podle mě je to politické rozhodnutí, protože ta střelnice tam vždycky byla. My jsme ten pozemek kupovali od VOP a to se vědělo, že tam byla střelnice, ale nefunkční,“ řekl Deníku Jaroslav Dvořák. S jeho posledním konstatováním nesouhlasí státní podnik VOP CZ. „Střelnice nikdy nebyla zrušena ani pozastavena. Provoz je tam stále od roku 1994. To, že se v minulosti intenzivněji nevyužívala, neznamená, že se nebude využívat do budoucna,“ sdělil redaktorovi mluvčí VOP CZ Petr Bohuš.

Jak se tedy situace kolem útulku dostala do současné podoby? V rámci stavebního řízení se nikdo ze zainteresovaných stran nevyjadřoval k faktu, že je v sousedství střelnice. Proč? Tuto zásadní informaci totiž úředníci neměli. „Dotčené orgány se vyjadřovaly ke stavbě takové a ta byla v souladu s předpisy a nebyl důvod dát záporné stanovisko,“ vysvětlil místostarosta Václav Dobrozemský. Později na radnici ale doputovala zmíněná zpráva, že na střelnici se sice nestřílí, ale je stále v provozu a vojenský podnik na tom nehodlá do budoucna nic měnit. Nové vedení města proto začalo jednat. „Na konci listopadu jsme dotčené instituce oslovili s tím, že v blízkosti útulku je střelnice, ať se vyjádří, zda dají kladné stanovisko ke kolaudaci a jediná veterina dala záporné stanovisko,“ pokračoval Dobrozemský. Rozestavěný útulek dostal červenou a na novojičínské radnici teď sčítají škody.

JAKÉ JSOU ŠKODY?

„Musí se vyčíslit náklady, které byly dosud na stavbu vynaloženy. Předběžně to vypadá, že byla prostavěna částka kolem dvou milionů korun. Majitel firmy také musí staveniště zajistit proti úrazům. Dohodu o ukončení smlouvy a vypořádání nároků by mělo schválit zastupitelstvo města na svém zasedání 4. března, “ poznamenal Václav Dobrozemský. „Mě tedy zajímá, kdo v tomto případě ponese právní zodpovědnost. Určitě bude chtít firma nějaké finanční odškodnění,“ uvědomuje si bývalý starosta Dvořák.

Hledání viníka vzešlé situace bude teď na programu současného i bývalého vedení města, je ale jisté, že v nejbližších letech útulek v Novém Jičíně nebude. „Nehledáme jiné místo pro výstavbu útulku. To již město udělalo v minulosti a zjistilo se, že žádná další vhodná lokalita není,“ potvrdil Václav Dobrozemský. O zatoulané nebo opuštěné psy se ale město postará. Až do roku 2027 má smlouvu s Kopřivnicí, která Novému Jičínu poskytuje kotce ve svém útulku a péči o zvířata. „Roční náklady činí asi 280 tisíc korun,“ dodala mluvčí radnice. Zrušený psí útulek v Novém Jičíně o třiceti kotcích měl vyjít na 11 milionů korun.

Záběry z místa železničního neštěstí ve Studénce
Znalkyně: ve Studénce selhaly kontrolní mechanismy. Poukázala i na další chyby