Avšak když zjistil, že jednou z výher jsou i večeře a pobyty v luxusních hotelích, ztratil odvahu a obálku, kterou měl připravenou s příspěvkem k odeslání, roztrhal. Neboť oni dva při svém založení (kdyby se náhodou na ně štěstí usmálo) by se v takovém prostředí necítili, ale strašně rádi by strávili den někde na horách v přírodě, což je lákaly Velké Karlovice.

Nuže, začíná vyprávění….

Mí rodiče se poznali na konci čtyřicátých let minulého století a po čtyřleté známosti se v roce 1952 vzali. Celý svůj život spojili s dnes již neexistujícím textilním podnikem Slezan, kde oba pracovali až do odchodu do důchodu a velice těžce nyní nesou (jako určitě i mnoho dalších bývalých pracovníků), že již firma zanikla. Postupně se jim narodily dvě dcery: já a o čtrnáct let mladší sestra. Mají také pět vnoučat a jednoho pravnuka. V letošním roce 18. října by měli spolu oslavit 60. výročí svatby. Jsou to dlouhá léta, která spolu prožili, ale určitě by oba řekli, že jim utekly jako voda.

Nebyly to roky vždy jednoduché, to když za minulého režimu při vyjádření nesouhlasu poznali, kdo je vlastně jejich pravý kamarád. Také i při vzájemném soužití se občas vyskytly mráčky, ale jak již je to i v přírodě přišel vítr a opět vysvitlo sluníčko. Tak si to vlastně od dětství pamatuji bylo „bouřno, ale pak se obloha vyčistila“. Je to určitě jejich vzájemnou tolerancí, i když každý z nich má jiné zájmy. Celý život žili ve městě a na důchod se odstěhovali na vesnici do domku po mamčiných rodičích. Mamka je velký zahrádkář jak ji její manžel nazývá naše šafářka, která to všechno vede. Již v lednu všude na oknech klíčí semínka, rostou malé sazeničky, vše si vypěstuje sama. I ve svém věku loni oslavila 80. narozeniny se zase chystá na zahrádce sázet brambory. A její květinová zahrádka před domem je její velkou pýchou, hýří všemi barvami. Přestože zdraví již není nejlepší, stále znovu okopává,vysazuje. Taťka ten je, jak já říkám, spíše městský typ. Strašně mamce pomáhá s prací okolo zahrádky a domku, ale raději píše různé stati, postřehy do novin. Již dlouhá léta sbírá materiály o našich význačných rodácích z okolí sportovcích, malířích, spisovatelích a vydává o nich brožurky. Malé medailonky dává dohromady i o našich hercích a zasílá jim je. Z jejich strany již mnohokrát přišla slova uznání a překvapení. A hlavně taťka je velký filmový amatér, jeho zásluhou vznikl před několika desetiletími ve městě klub filmových amatérů. Dodnes se těší na schůzky s kolegy, účastnil se také řady soutěží. Myslím, že tuhle zálibu přenesl i na nás potomky, alespoň na mne určitě. Neboť fotografie je hezká, ale zachytit pohyb ´je ještě lepší. Ale on například natočil i cestu jedné řeky Ostravice od jejích pramenů až po soutok s Odrou včetně všeho, co kolem ní vytvořili lidé. Pracoval také pro muzeum i ve sportovním dění. Je velkým příznivcem básníka Petra Bezruče, o kterém často přednáší i ve školách nebo při pravidelných schůzkách v Bezručově srubu na Ostravici.

Ani v jejich věku se z rodičů nestali pasivní důchodci. Oba začali působit v Klubu důchodů na vesnici, myslím, že hlavně jejich zásluhou se konají různé večírky, posezení i se scénkami, které si důchodci vymýšlí a hrají. Účastní se plackových hodů, často i zájezdů. Také počítač jim není cizí.

Na mých rodičích hlavně oceňuji to, že oba se vzájemně doplňují, umějí vést hovory, s nimi nikdy zábava nevázne ani ve společnosti cizích lidí, jsou i dobří tanečníci. Kdysi jako dítě si pamatuji, že nevynechali ani jediný ples ve městě. A před rokem na vnukově svatbě jsme jim nechali zahrát sólo jejich mistrovské dílo tango. A kdybyste je viděli, jak jim to šlo! A to bylo taťkovi 83 a mamce 79 let. Pro všechny přítomné různých věkových kategorií to byl velký zážitek. Vše máme samozřejmě zdokumentováno na filmovém záznamu. Jaká bychom to byli rodina filmového amatéra, kdyby u všeho nebyly kamery (a to několikeré).

Jejich velkou láskou bylo také divadlo. Byli pravidelnými návštěvníky ostravských divadelních scén. Rovněž nás děti vedli ke kultuře, umožnili nám vzdělání, ráda vzpomínám, jak o každých prázdninách se někam vyrazilo na dovolenou. Nebyla to sice Mallorka, ale byly to krásně prožité dny v republice, hlavně pak na Slovensku.

I dnes, když taťka oslavil 1. března 85 let a mamce bude 81 v dubnu, jsou to lidé moderní, kteří udržují krok s dobou. Za všechno je máme my, celá nejbližší rodina, rádi. A víte, co je alespoň pro mě nejkrásnější? Když o víkendu pracujeme na zahrádce pod mamčiným vedením (kolikrát již toho mám plné zuby) a z okna domku se ozve vysvobozující hlas našeho taťky: „Káva se podává“. To letí motyčka stranou a jde se na taťkovu kávu, ke které se podává mamčina buchta, neboť naše mamka je výborná kuchařka a její dorty jsou jedna báseň.

Ani se nedá v krátkosti popsat příběh jednoho manželství, vždyť již trvá skoro šedesát let… Přejeme jim všichni, aby ještě nějaký ten rok trvalo.

Dcera Jana Fišerová