Stavbaři například stabilizují podélný sklon dna pomocí výškových stupňů a přehrážek. Akce je jednou ze sto devadesáti vodohospodářských staveb, které státní podnik v letošním roce uskuteční. Na tato díla v celé republice celkově vynaloží dvě stě milionů korun.

„Budujeme malé vodní nádrže, rekonstruujeme rybníky a upravujeme koryta drobných vodních toků. Předcházíme tak suchu a zároveň naše opatření pomohou při povodních," řekl výrobně technický ředitel Lesů České republiky Václav Lidický.

Státní podnik na celém území státu spravuje více než třicet osm tisíc kilometrů drobných vodních toků.