Z toho 40 lidí zemřelo po užití nelegálních drog a těkavých látek. „Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování ve 49 případech,“ konstatuje ve své zprávě ÚZIS.

Velká část těchto úmrtí samozřejmě může připadat na vrub sebevraždám. „Zajímavé je to i z hlediska věkové skladby,“ říká psycholog Ivan Douda ze Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In. Šestnáct úmrtí v důsledku psychoaktivních léků, tedy téměř třetina, bylo například u lidí starších 64 let. „Tam může jít o bilanční sebevraždy nebo ti lidé prostě neuhlídali dávkování,“ dodává Douda.

Svatební prsten. Ilustrační snímek
Pro 60 procent Čechů je svatba důležitá. Nevěsty chtějí prsteny za desetitisíce

Podle dalších odborníků však Češi těmto lékům hromadně propadli a jsou na nich často závislí. Podle nedávného vyjádření národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové se počet lidí, kteří přehnaně berou sedativa a hypnotika, blíží desetině dospělé populace. „Jde především o benzodiazepiny a takzvaná Z--hypnotika, například zolpidem,“ řekla Vedralová.

Počet osob zneužívajících sedativa a hypnotika byl v Česku odhadnut na 885 tisíc. Z toho největší podíl tvoří osoby zneužívající alprazolam, například Neurol, a zolpidem, kde kraluje Stilnox.

Rekordní Praha

„V roce 2018 zůstal počet smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami nadále na nízké úrovni,“ konstatuje se dále ve zprávě ÚZIS. Oproti roku 2017 došlo ke snížení počtu předávkování opioidy. Počet předávkování pervitinem mírně vzrostl.

Ilustrační foto
Čeští muži jsou nejplešatější na světě, ukázal průzkum

V regionálním srovnání došlo k největšímu počtu „drogových“ úmrtí v Praze. Bylo jich tam sedmnáct. Na druhém místě je Olomoucký a na třetím Jihomoravský kraj. Regiony Ústecký a Moravskoslezský, které jsou často zmiňovány jako případy, kde bývá nejvíce sociálně vyloučených lokalit, jsou na tom naopak docela dobře.

Problémový pervitin

V Ústeckém kraji jako jediném dokonce nedošlo k vůbec žádnému úmrtí, což je překvapivé. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je totiž nejvíce problémových uživatelů návykových látek v Praze a v tomto kraji. Na třetím nejhorším místě je Liberecký kraj.

V Česku je podle monitorovacího střediska téměř padesát tisíc problematických uživatelů návykových látek. Hlavní drogou je pervitin, který jako primární užívá 34,7 tisíce z nich.

Karel Gott
Být stále mlád, to bych si přál. Legendární Karel Gott slaví 80. narozeniny