Hektary lesa ve svém vlastnictví muselo kvůli napadení lýkožroutem nechat vytěžit město Jeseník. Představitelé samosprávy nyní uvažují, že do některých míst se stromy už nevrátí.

„Budeme usilovat o to, aby městský les pod Křížovým vrchem nebyl znovu zalesněn a místo se vrátilo do podoby, která tam byla v minulosti. Je odtamtud jedinečný výhled na Hrubý Jeseník, Rychlebské hory a lázně. Tyto výhledy smrkový porost neumožňoval,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Město nyní podá žádost, aby lokalitu nemuselo v termínu daném zákonem znovu osázet.

„To nám dá čas rozhodnout se, co bychom tam chtěli v budoucnu mít,“ dodala.

Faktem je, že krajina na Jesenicku je více zalesněná, než bývala. Při porovnání leteckých snímků je patrné, že v okolí Jeseníku bývalo v padesátých letech minulého století znatelně více polí a luk, než je tomu v současnosti. Souviselo to s původním hustším osídlením německojazyčným obyvatelstvem.

Podpora rekreační funkce

„Jeseník se velmi prolíná do lesního okolí. Nedává logiku, aby lokalita po kůrovci zůstala hospodářských lesem. V nejbližších letech by les vyžadoval jen investici. Kloníme se spíše k tomu, aby investice šla do funkcí rekreačních, než do toho, aby se zde za pár desítek let znovu těžily smrky,“ poznamenal místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Těžba kůrovcového dřeva výrazně mění i krajinu u Černé Vody, kterou vedou Rychlebské stezky. A to jak pod Sokolím vrchem, tak v okolí Černého potoka. Trail v druhé jmenované lokalitě dokonce musel být velkou část loňské sezony kvůli těžbě uzavřený.

„Krajina se mění, přibývají výhledy. Holiny a větve na nich jsou nepříjemné, je to ale otázka roku, dvou, než se to zazelená. Návštěvník to pak ani nepocítí, spíše to pro něj bude zajímavější. Výhledů tu doteď moc nebylo,“ řekl jednatel Rychlebských stezek Pavel Horník.

Náročnější úprava trailů

Více práce mají lidé, kteří stezky udržují. Jednak s jejich čištěním a opravami po těžbách, jednak s údržbou. Přímé působení slunce nebo deště na pasekách dává povrchu stezek více zabrat. Okolí trailů je také nutné vyžínat, aby nezarostly ostružinami a křovím.

„Tím, že pasek je moc, je to pro nás náročné. Nicméně spolupráce s lesáky je dobrá. Snažíme se stezky udržet v chodu, aby se nemusely uzavřít,“ dodal Pavel Horník.

Stovky hektarů lesa zmizely v okolí Zlatých Hor. Řada porostů byla podobně jako v případě Jeseníku ve vlastnictví města. Vedení zdejší samosprávy o podobném kroku jako Jeseničtí zatím neuvažovalo.

„Zákon nám nově říká, že musíme do pěti let zalesnit. Že bychom nějaká místa nechávali, o tom jsme se nebavili. Historicky se naše lesy nacházejí v bezprostřední blízkosti města. Ty na kopcích, ať už je to Biskupská kupa nebo Příčná, má ve vlastnictví olomoucké arcibiskupství,“ řekl starosta Zlatých Hor Milan Rác.