Akci s názvem „Připoj se i ty k obnově lesa!“ připravuje ve dnech 24. a 25. dubna 2020 Moravskoslezský kraj a Biskupství ostravsko-opavské, které v napadených lesích hospodaří. 

„Cílem této aktivity je přiblížit široké veřejnosti problematiku vzniku rozsáhlých holin a proces obnovy kůrovcem napadeného lesa. Tato společná činnost má navíc vzdělávací a výchovný rozměr,“ uvedl ředitel Biskupských lesů Ing. Libor Konvičný s tím, že vlastnoručně vysazený stromek nejen umožní lidem poznat práci lesníků, ale také získat k lesu a přírodě osobní vztah.

Akce se připravuje na předem vybraných lokalitách v oblasti masívu Ondřejníku. První den bude určena pro děti a mládež a druhý den bude k dispozici veřejnosti. Biskupské lesy zajistí ve vybrané lokalitě dostatek sazenic, nářadí a odborníky, kteří dobrovolníkům při sadbě stromků pomohou a poradí.

Moravskoslezský kraj se bude podílet na organizaci pomocníků z řad školáků a veřejnosti. K tomuto účelu bude od 15. března spuštěna na stránkách Moravskoslezského kraje webová aplikace, kde se zájemci o sázení stromků budou moci registrovat.

Vedení Moravskoslezského kraje záleží na obnově lesů, které jsou v posledních letech postiženy poměrně rychlým rozpadem smrkových porostů. Nejvíce zasaženými jsou oblasti Nízkého Jeseníku a v Podbeskydí.

„Tato situace působí nemalé komplikace při hospodaření v lesích zejména vlastníkům lesů, ale také je negativně vnímána občany kraje při jejich rekreaci a odpočinku v lesích, proto považujeme za žádoucí s tímto stavem seznámit občany kraje a vysvětlit jim základní příčiny těchto viditelných změn v krajině.“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová. 

Jednou z forem podpory kraje je i příprava této vzdělávací a výchovné akce. Veřejnost se během dvoudenní zalesňovací kampaně seznámí se základními principy hospodaření v lesích a s postupy a povinnostmi při zakládání nových lesních porostů. Tato osvětová iniciativa nabídne možnost nejen získat praktické dovednosti, ale současně se stát součástí obnovy přírodních krás tohoto kraje. Během dvou jarních dnů by se měla na Ondřejníku zalesnit plocha o rozloze jednoho hektaru.

Biskupské lesy při sanaci oblastí napadené kůrovcovou kalamitou vytěžené holiny průběžně obnovují. Na místa vykácených pasek již vysadili miliony sazenic nových stromků. Jen v loňském roce bylo zalesněno 325 hektarů lesních pozemků. Na tuto plochu bylo použito 2100 tisíc ks sazenic. Se stejným počtem počítají i v letošním roce. Nové lesy již budou odlišné od porostů, které pokrývaly hory v posledních desetiletích.  Biskupské lesy při zalesňování používají devatenáct druhů dřevin.

„Vysazujeme především listnaté dřeviny. Z asi 60% celkové plochy je to buk, dále v menší míře pak javor klen, lípa, olše, jeřáb a bříza. Z jehličnatých dřevin sadíme jedli, modřín, borovici, douglasku. Smrk pouze v omezené míře na 10 až 15% a to tam, kde skutečně patří. “ uvedl Libor Konvičný a dodal, že přímo na Ondřejníku letos plánují zalesnit okolo 55 ha s počtem 450 tisíc ks sazenic.  „Důsledně dbáme na změně druhové skladby ve prospěch listnatých dřevin s minimalizací zastoupení smrků. Rovněž počítáme se zvýšenou rolí ostatních funkcí lesa - rekreační, vodohospodářskou a půdoochrannou,“ dodal Libor Konvičný.