„Každoročním poskytováním prostředků z krajského rozpočtu se Moravskoslezský kraj snaží podpořit rozvoj včelařství coby významného odvětví zemědělství. Zájem včelařů o příspěvky v minulých letech je důkazem, že podpora včelařství v našem kraji jde správným směrem,“ uvedla náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Dotační program je v letošním roce zaměřen na podporu stávajících včelařů, stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev i na opatření zlepšující zdravotní stav včel a rozvoj odborného vzdělávání včelařů. Žádosti bude možné podávat od 16. března do vyčerpání alokace, nejpozději však do 9. dubna.

„Letos není dotace určena pro začínající včelaře. Nastavení dotačního programu zohledňuje aktuální potřeby včelařů v kraji tak, jak je prezentovali jejich zástupci v diskuzi nad výsledky dosaženými krajskou podporou včelařství v minulých letech,“ vysvětila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Kraj také podpoří veletrh Včela, který se bude konat v půlce března na ostravské Černé louce částkou 100 tisíc korun.

Veletrh Včela 2019 v Ostravě: