Peníze pomohou zarybnit revíry, podpoří produkc a chov lososovitých ryb, především pstruha potočního.

„Ryby nejsou schopny samoreprodukce, proto musí Český rybářský svaz, který obhospodařuje mimo jiné i revíry v povodí řeky Odry včetně přítoků Ostravice, Opavy a Olše, nahrazovat původní populaci ryb v tocích uměle odchovanými jedinci. A to stojí spoustu peněz. Je důležité tento druh ryb v našich vodách udržet a zajistit vyrovnanou populaci rybí obsádky, proto kraj rybářům pomůže pokrýt alespoň část těchto nákladů,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Na stanovišti v areálu kopřivnické automobilky začala pracovat těžká technika. Vizualizace odhaluje budoucí podobu nového muzea.
Strela bude mít nový domov. Kopřivnice začala stavět muzeum

Moravskoslezský kraj společně s dalšími organizacemi spolupracuje na dalších opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů - sucha či povodní - zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

Kraj také vyhlásil dotační program na podporu projektů, které pomohou obcím najít optimální způsob, jak nakládat s vodami.

„I letos jsme vyhlásili dotační program Drobné vodohospodářské akce, který pomůže obcím řešit problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Obce mají k dispozici 22 milionů korun. Abychom eliminovali dopady sucha na lesní porosty, vyhlásili jsme dotační program Podporu hospodaření v lesích. Tam během roku rozdělíme zhruba 9 milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Krasobruslení, 30. července 2019 v Ostravě.
Krasobruslaři léto neznají. V Ostravě pilně trénují na zimu

V roce 2009 postihly Moravskoslezský kraj přívalové deště, které generovaly až 3krát vyšší průtoky než je „stoletá voda“, s následující velkou regionální povodní.

V roce 2010 byly zaznamenány historicky nejvyšší průtoky na dolní Olši za dobu pozorování. V letech 2015 až 2016 bylo povodí Odry naopak postiženo doposud největším, více jak „stoletým“ suchem. Vloni kraj postihlo hluboké sucho na jaře, které přetrvávalo prakticky i přes červencové srážky po celý rok a skončilo až se sněhovými a dešťovými srážkami v závěru roku.

Následky srážky osobního vlaku s kamionem u obce Otice-Rybníčky.
Kamion se po srážce s vlakem postavil "na zadní". Zranilo se 10 lidí
Ilustrační foto.
PRODÁNO! CK Kovotour Plus už patří skupině TNI Group