Co aktuálně obě strany společně diskutují, je trasa vodní cesty kolem hraničních Meandrů Odry. I proto kromě přehrady Raciborz, která je zásadní stavbou pro splavnění Odry, navštívili úředníci a zástupci samosprávy také oblast tzv. levobřežní varianty, které by měla zcela obejít meandry po polském území přes pole.

Kanál může zabránit povodním

Tuto variantu preferuje obec Kryzanowice i město Bohumín zejména s ohledem na protipovodňovou ochranu a rozvoj území. „Pravobřežní trasa nám způsobuje dlouhodobou blokaci rozvoje městských částí Šunychl a Starý Bohumín, protože pro ni platí územní rezerva, tedy obdoba stavební uzávěry. Z ekologického hlediska je nerealizovatelná,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

Přímo Bohumínu kanál podle něj nic nepřinese, mohl by ale pomoci odvádět vodu při povodni. „Otázka přínosu pro Českou republiku je určena odborníkům. Pro Bohumín je prioritou, aby zmizel z územního plánu města,“ dodává Vícha.

Polské ministerstvo by mělo po konzultacích s českou stranou rozhodnout o výsledné variantě do konce roku. Zástupci obou stran se také shodli na společném postupu v jednáních o evropském financování projektu.

Společné financování

Od splavnění Odry si obě strany slibují konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu. Počítá se i s rekreační plavbou a turistickým využitím.

„Slezská aglomerace má přes pět milionů obyvatel, je zde velký potenciál rozvoje hospodářství, a právě zde v úseku Koźle-Ostrava jednáme s Polskem o realizaci pilotního úseku Oderské vodní cesty. Ukázalo se, že také v oblasti vodního hospodářství na Odře máme společné zájmy. Štětín byl vždy také českým přístavem, takže se těšíme že Odra bude magistrálou pro nákladní plavbu, ale bude mít význam i pro rekreaci," řekl náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

Podle Anny Moskwa, náměstkyně ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby, nabírá příprava projektu nové dimenze.

„Na polské straně proběhly konzultace se samosprávami ve věci trasování Oderské vodní cesty a ukazuje se, jak je to vážné téma nejenom z pohledu regionálního, ale také přeshraničního. Na řeku nahlížíme nejenom jako na dopravní cestu, ale také s ohledem na retenci vody, protipovodňovou ochranu, hospodářství, cestovní ruch a vše co řeka přináší. Souhlasím s panem Sechterem, že všechny investice budeme realizovat tak, že budou příznivé pro životní prostředí," uvedla Anna Moskwa.

Zkušební plavby do Bohumína

Splavnění Odry do Ostravy mělo nejblíže realizaci v 70. a 80. letech v souvislosti se snahou ostravského průmyslu převážet po vodě výrobky těžkého strojírenství.

Za tímto účelem byl v roce 1975 zřízen v Bohumíně malý nákladní přístav ze kterého bylo vypraveno v následujících letech 17 zkušebních plaveb s různým nákladem (trubky, válcovaný materiál, nákladní auta Tatra), které mířily většinou do Štětína.