Hříšníci na pokutách zaplatili jeden a čtvrt milionu korun. Vše zatím nasvědčuje tomu, že podobné to bude i letos. Jen pro srovnání, v roce 2014 zde bylo zaznamenáno bezmála 4000 přestupků.

Zmíněná křižovatka chystá nepříjemné situace i řidičům, kteří rozhodně nepatří k těm, kteří by jezdili na červenou. Jde o směr od ostravské radnice k Mostu Miloše Sýkory.

Najednou zhasne

Když na semaforu v uvedeném směru přeskočí ze zeleného „kolečka“ oranžové a posléze červené, objeví se na zařízení doplňková zelená šipka. Ta v rámci urychlení a plynulosti provozu umožňuje vozidlům dále pokračovat k mostu.

„Záludností“ je, že zelená šipka o chvíli později zhasne bez varování. Mnozí motoristé již zažili okamžiky, kdy periferně při vjezdu do křižovatky zahlédli „mizející“ šipku. V té chvíli se většinou rozhodli, že je pro ně i další účastníky silničního provozu bezpečnější pokračovat v jízdě a křižovatku projet. Doma však trnuli hrůzou, zda jim nepřijde obsílka s výzvou k zaplacení pokuty.

Pro tyto i další motoristy máme dobrou zprávu. Podle Dalibora Mozdřeně, vedoucího odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy, má systém nastavenou toleranci.

„Systém měření průjezdu na červenou ve všech směrech zaznamenává průjezd křižovatky na červenou, ale je nastaven s tolerancí tak, aby řidiči, který sleduje provoz a předvídá, umožnil bezpečný průjezd křižovatkou bez nutnosti záznamu,“ uvedl Mozdřeň, který citoval i příslušné ustanovení týkající se doplňkové zelené šipky.

Ilustrační foto.
Ostrava jako důležitý železniční uzel Evropy: Více spojů do Polska i ComfortJety

„Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují, přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru, přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce,“ vysvětlil Mozdřeň.

Křižovatka hlídá nejen jízdu na červenou, ale také rychlost vozidel přijíždějících směrem od Bazalů, kde lze jet maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Řidiči si v tomto úseku rok od roku dávají větší pozor. V roce 2021 rychlost překročilo 377 motoristů, vloni jich bylo 277. Letos by jejich počet mohl být ještě menší. Pro ilustraci, v roce 2014 nedodrželo „padesátku“ na 600 šoférů.