Pfarrerb patří podle odborníků mezi nejvýznamnější naleziště mineralizace alpského typu v České republice i v Evropě, řekl dnes Vít Slezák ze Správy CHKO Jeseníky.

Přírodní památka Pfarrerb zaujímá plochu 0,32 hektaru. Podle ochranářů je ukázkou mineralizace alpského typu s výskytem četných druhů minerálů, zvláště epidotu. Právě minerál epidot láká do oblasti různé hledače.

„V terénu jdou vidět výkopy i ohniště. Tím, že je to přírodní památka, to bude nyní zakázáno. Jakékoliv zásahy či různé výkopy tam mohou nyní být pouze se souhlasem CHKO Jeseníky. Má to zároveň velký vědecký význam, je to známá lokalita, která bude takto chráněna," uvedl Slezák.

Název pochází z původně německého označení naleziště. Kromě epidotu jsou zde k vidění i jiné druhy minerálů, jako je albit nebo prehnit. „Všechny významnější nálezy jsou uloženy v muzejních a univerzitních sbírkách například ve Vídni, Bonnu, Vratislavi, Praze, Brně nebo ve Vlastivědném muzeu v Olomouci," doplnil Slezák.

Historie mineralogického naleziště sahá až do roku 1864, kdy bylo náhodně odkryto při budování cesty k nedalekému lomu. Místo bylo několikrát prozkoumáváno, naposledy v roce 1994. V roce 1997 Správa CHKO Jeseníky a Vlastivědné muzeum Olomouc vybudovala mineralogickou naučnou stezku Sobotín - Maršíkov, která má své první zastavení právě u naleziště Pfarrerb.