Při údržbě česel přečerpávací elektrárny došlo 13. října k havárii autojeřábu, pří níž zemřel jeřábník. Stroj skončil v nebezpečné poloze nahnutý nad hranou nádrže, přičemž jeho rameno i s čtyřtunovou traverzou zasahovalo až do vody.

Po šesti dnech se hasiči rozhodli jeřáb uvolnit tak, aby se sesunul do vody. Došli k závěru, že jakýkoliv jiný způsob jeho odstranění by byl příliš riskantní. Od té doby třicetitunový stroj stále leží na dně nádrže pod vodou. Situace je nadále komplikovaná. Jeřáb se nachází ve značné hloubce. Přístup k němu znesnadňuje vysoká hrana nádrže.

„Jeřáb je v hloubce od pětadvaceti do padesáti metrů. Úroveň hladiny se pohybuje v souvislosti s přečerpáváním vody mezi dolní a horní nádrží. O způsobu a termínu vyproštění stále rozhodnuto není,“ sdělil mluvčí Skupiny ČEZ pro střední Moravu Vladislav Sobol.

Vyprošťovací práce doposud probíhaly v režii elektrárenských hasičů. Specialisté pomocí robota už prozkoumávali situaci pod hladinou. Také bylo nutné z hladiny odstraňovat uniklé provozní kapaliny. „Ekologické dopady do okolí nehrozí, protože elektrárnu tvoří uzavřený systém, z nádrží nikam voda neodtéká,“ vysvětlil Vladislav Sobol.

Provoz přečerpávací elektrárny se po tragické nehodě na čas zastavil. Turbínu bylo možné spustit až 25. října. Okolnosti neštěstí stále vyšetřují policisté, kteří avizovali, že objasnění všech okolností nějaký čas potrvá. Bude totiž nutné vypracovat znalecké posudky. „Bude to v řádu týdnů až měsíců,“ uvedla mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.

Společnost ČEZ uvedla, že jeřábnické práce zajišťovala externí firma. „Za Skupinu ČEZ si nejsme vědomi porušení žádných technologických ani legislativních postupů,“ konstatoval mluvčí ČEZu.

Ekonomické dopady přerušení provozu hydroelektrárny zatím podle mluvčího není možné vyčíslit.