„Odborně proškolení tazatelé v našem kraji osobně navštíví 1422 domácností. Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje, 560 bytů bude osloveno poprvé,“ uvedla ředitelka Krajské správy ČSÚ v Ostravě Hana Gurecká. Respondenti budou odpovídat například na otázky týkající se subjektivní spokojenosti člověka v různých oblastech života.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Údaje, které lidé tazatelům ČSÚ sdělí, jsou striktně anonymní.