Mimo návštěvní hodiny budou vstupní brány do obory zamčeny. Biskupství k tomuto datu zprovozní také nové parkoviště. Obora bude mít rovněž novou atrakci – projížďky bryčkou taženou koňmi.

Podle nových pravidel bude možné oboru navštívit po celý rok od 7.30 hodin – v dubnu a květnu do 19.30 hodin, od června do srpna do 20.30 hodin, v září a říjnu do 18.30 hodin a od listopadu do března do 17 hodin.

„K uzamykání obory po setmění vede biskupství trvalé porušování návštěvního řádu lidmi, kteří do obory vstupují v nočních hodinách, ruší oborní zvěř a vystavují se nebezpečí těžkého úrazu ve chvílích, kdy v oboře probíhá odlov zvěře,“ upřesnil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Uzamykání obory bude zohledňovat program kulturních akcí, které se během roku konají v oboře a na hradě Hukvaldy. Novinkou pro návštěvníky bude otevření nového odstavného parkoviště, které vybudovalo biskupství v oblasti bývalého hukvaldského dvora. Během turistické sezony bude možné v oboře využít také služby kočího, který na šestimístné bryčce tažené koňmi sveze zájemce o projížďku.

V rámci majetkového narovnání mezi státem a církvemi přešla obora v roce 2014 do vlastnictví ostravsko-opavského biskupství. Provoz obory nyní zajišťují zaměstnanci Biskupských lesů.

Obora Hukvaldy patří k nejstarším oborám v tuzemsku, první zmínky o obornictví v obci sahají do roku 1567. V oboře je chován muflon obecný, daněk skvrnitý a prase divoké, žije zde i řada dalších zvířat.