Jak vypadal loňský rok, to minulý týden společně zrekapitulovali členové Koordinačního výboru důchodců OKD na valné hromadě, která se konala tradičně v Domečku, v sídle hornických důchodců v Horní Suché.

Zahájení proběhlo tradičně pouštěním hornické hymny.

POMÁHÁ NADACE OKD

Předseda KVD Vilém Uher ve své zprávě o činnosti zmínil ekonomické otázky zajištění chodu a činnosti jednotlivých klubů. Vyzdvihl spolupráci a podporu, kterou kluby hornických důchodců zahrnuje Nadace OKD.

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

„Zejména díky Nadaci OKD, která nás finančně podporuje můžeme pořádat naše stěžejní akce jako jsou havířské bály, pietní akci k uctění památky obětí důlního neštěstí na Dole Dukla v roce 1961,“ Vilém Uher.

Vše na téma hornictví,
těžby v regionu a OKD
najdete zde

Připomíná, že vzpomínková akce konaná každý rok 7. července, v den výročí tragické události na Dukle, je velmi významnou a každoročně se na ni sjíždějí krojovaní horníci ze všech kroužků a klubů hornických důchodců.

Velmi jej prý těší fakt, že se před lety podařilo obnovit tradici hornických dnů.

„Konaly se v 10 organizacích a zúčastnilo se jich asi 600 našich členů, za což jsme moc rádi. Jedině takto, setkáváním, debatováním a vzpomínáním se dají udržovat hornické tradice. Samozřejmě velkou roli v udržování hornických tradic hrají Kroužky krojovaných horníků. Ty sice fungují mimo naši strukturu, ale setkáváme se a vzájemně se zúčastňujeme pořádaných akcí,“ připomíná předseda KVD OKD Vilém Uher.

Co jej trochu trápí, je udržení a zajištění fungovaní méně početných základních organizací. Typickým příkladem je klub důchodců Dolu Zárubek. „Děláme ale co se dá, aby se i tyto organizace udržely a nezanikly,“ říká Uher.

ČLENŮ KLUBU STÁLE UBÝVÁ

Když přijde řeč na členskou základnu napříč všemi organizacemi, jen pokrčí rameny. „Stárne, samozřejmě a většina odchodů z našich řad jsou při úmrtí dotyčného. Ale na druhé straně velmi dobře si vedou na ZO KD Dolu František i Dolu Dukla. Mají širokou členskou základnu a doplňují naše stavy. Horší je to třeba na Ostravsku, kde už ta hornická tradice mizí proto, že už se tam dlouho netěží a havíři vymírají,“ říká předseda koordinačního výboru.

Ale jak dodává, snad ještě nebude tak zle. Připomíná například poslední havířský bál, který se počátkem února konal v Horní Suché a kde převaha žen.

„Už jsem slyšel, že další bál bude s dámskou volenkou,“ říká s úsměvem Vilém Uher.