Na střeše jsou umístěny elektrické ventilátory. Jeden z nich měl začít hořet. Cvičení přitom posloužilo nejen hasičům, ale také zaměstnancům haly, kteří si vyzkoušeli evakuaci.

Spolu s profesionálními hasiči přijeli také dobrovolní ze Životic. Dva hasiči se vydali průlezem na střechu, další dvojice vystoupala nad střechu v koši požárního žebříku, odkud simulovala hašení ohně. Podmínkou bylo vypnutí elektrické energie v celém objektu.

„Cvičení v podobných objektech jsou pro hasiče důležitá. Každý je jiný a my si potřebujeme ověřit postup při zásahu. Při skutečných zásazích se vychází právě ze zkušeností získaných při cvičeních. Konkrétně u tohoto zimního stadionu je nutné počítat s tím, že jde o zařízení pro větší počet osob, s nimiž souvisí i množství zaparkovaných automobilů v okolí. Hasiči ověřují evakuaci osob a řešení situace,“ řekl velitel havířovské požární stanice Pavel Budina.

Před zimním stadionem bude zřejmě ještě více omezeno parkování.

„Podle předpisů se takové cvičení musí provádět jednou ročně. Cvičení ukázalo, že naši zaměstnanci jsou dobře proškoleni a evakuovali se správně. Na druhou stranu se ukázalo, že požární výšková technika by v případě zásahu v době konání akce měla problém s ustavením, a to kvůli parkujícím automobilům. To budeme muset řešit,“ uvedl vedoucí Víceúčelové haly Radim Kalus.

Cvičení hasičů motivované únikem čpavku ze strojovny zimního stadionu. Zajištění místa úniku čpavku.
Hasiči trénovali zásah po úniku čpavku