Radim Kuchař (*1964) působí u sboru 31 let. Od roku 2022 je ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Patří mezi nejzkušenější vedoucí představitele Hasičského záchranného sboru České republiky se zaměřením na oblast integrovaného záchranného systému a operačního řízení.

Po absolutoriu magisterského studia na Vysoké škole báňské v Ostravě v oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu působil 6 let jako požární a bezpečnostní technik ve společnosti OKD, na Dole Paskov. V roce 1992 spojil svůj profesní život s profesionálními hasiči v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Ostravský Majáles 2023, 7. května, Dolní Vítkovice.
VIDEO: Farna, Kryštof, Klus... Ostravský Majáles v neděli nabídl plejádu hvězd

Nejprve jako zaměstnanec Hasičského záchranného sboru města Ostravy a poté jako příslušník Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Prvních osm let byl vyšetřovatelem požárů, dalších osm let velel jednotce z centrální stanice Ostrava-Zábřeh. Následně vedl oddělení IZS na krajském ředitelství. V lednu 2017 se stal náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení a současně ředitelem územního odboru Ostrava. Od srpna 2021 řídil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje z pozice statutárního zástupce.

Své teoretické znalosti, praktické zkušenosti a řídící schopnosti úspěšně zúročuje jak při řešení mimořádných událostí a krizových situací, tak při rozvoji integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji. Zásadním způsobem přispěl ke zvládnutí uprchlické vlny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Klade důraz na spolupráci se zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů a s představiteli územní samosprávy. Aktivně se podílí na činnostech v rámci projektů Evropské unie, ve kterých je sbor členem konsorcia.

Ilustrační foto.
V Ostravě našli v babyboxu přibližně roční holčičku. Dostala jméno Karolína

Jako velitel je zapojen do aktivit sboru na poli speciálních vyhledávacích a záchranných odřadů pro nasazení v rámci České republiky i pro zapojení do mezinárodních záchranných operací. Podílí se na přípravě a výuce nových důstojníků HZS ČR a vyučuje na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství.