V kauze se nyní řeší dvě větve, civilní žaloba a trestní stíhání. V obou jde o škodu, která vznikla městu uložením pokuty ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Za to, že zakázka na výměnu oken v celkové hodnotě přesahující 100 milionů korun nebyla vyhlášena transparentně a dodatečně zpřísněné technické parametry zakázky některé uchazeče znevýhodnily, dostalo město pokutu ve výši 2 milionů korun. V odvolacím řízení byla snížena na 1,5 milionu.

Město se snaží, aby škodu, která vznikla zaplacením pokuty, někdo uhradil. V civilním řízení radnice podala žalobu na 5 členů komise, která hodnotila výsledky výběrového řízení. Už před tím radnice prohrála spor u rozhodčího soudu se svou vlastní společností MRA.

Vše o MRA Havířov

Úterní jednání u soudu se týkalo trestní odpovědnosti Pavola Jantoše, který je podle státního zástupce odpovědný za vznik značné škody: „Záměrně nedodržel zákon o veřejných zakázkách. Úmyslně do dokumentace zadal nové požadavky a parametry oken, čímž došlo v vytvoření neodůvodněných podmínek zvýhodňujících jednu konkrétní společnost. Spáchal tím značnou škodu.“

Pavol Jantoš je obžalovaný ze dvou trestných činů, a to Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a Porušení povinnosti při správě cizího majetku 
Trestní sazba je až 8 roků vězení. 

Naopak podle Jantošova obhájce a obžalovaného samotného k žádnému trestnému činu nedošlo a měl by být zproštěn.

„Město se snaží najít obětního beránka, samo přitom nepostupovalo důsledně, když nepodalo správní žalobu proti rozhodnutí ÚOHS a ještě v průběhu řízení uzavřelo smlouvu s vítězem soutěže. Město nejprve podalo rozhodčí žalobu, přičemž soud rozhodl, že za škodu není MRA odpovědná a tedy není za ni odpovědný ani její zaměstnanec,“ míní advokát.

Jantoš pak soudu obsáhle popisoval, v jakých funkcích působil, jaká byla náplň jeho práce a za co odpovídal.

„Ty parametry soutěže byly upraveny na základě dřívější zakázky, na které jsem se ještě nepodílel. Tehdy byly při výměně oken v domech na Fibichově ulici a Hlavní třídě instalována okna špatné kvality, která se musela reklamovat. Protože však dodavatelská firma zkrachovala, byla okna pouze částečně opravena. Proto jsem dostal od ředitele MRA za úkol zpřísnit parametry pro novou zakázku. Bohužel, toto nemohu prokázat. Tyto podmínky však byly upraveny ještě před jednáním městské rady a všichni radní se s nimi mohli seznámit a případně rozhodnout, že za takových podmínek soutěž vyhlášena nebude. Už v té době se na přípravě této velké zakázky podílela soukromá společnost, která měla jako administrátor za úkol připravovat všechnu dokumentaci a zajišťovat řádný průběh soutěže,“ vysvětloval Jantoš.

Jednání bude pokračovat v dalších termínech čtením listinných důkazů a výslechy svědků.