Pro letošní rok kraj ze svého rozpočtu na tento dotační program vyčlenil osmnáct milionů korun. „Podpora je určena zejména menším provozovatelům lesů, kteří nemají možnost sami si financovat výsadbu.

V loňském roce byly obce z dotačního programu vyčleněny, ale letošní program je jim už otevřen. Snažíme se, aby byly malé remízky obnovovány zejména dřevinami, které jsou pro naši oblast typické," uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.

Oprávnění žadatelé mohou získat příspěvek na úhradu svých výdajů spojených s obnovou a údržbou lesních porostů na území kraje v období od 1. ledna do 31. prosince tohoto roku.

„Příspěvky se letos poskytují také na lesní pozemky v majetku obcí a měst. Finanční příspěvek je možné poskytnout jednomu žadateli v minimální výši jednoho tisíce korun, maximálně do 1,5 milionu korun," dodala mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Veškeré informace k vyhlášenému programu, včetně podmínek a formulářů žádosti o příspěvek, žadatelé najdou na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz.