Dobrovolníci opravují turistické chodníky, ochraňují stromy proti okusu zvěří a odstraňují uměle vysazenou kosodřevinu, která se rozrůstá v cenných přírodních územích. Odbornou náplň terénních prací připravila Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

„Cílem je pomoci s ochranou a obnovou zdravých lesů a krajiny, která pak bude lépe odolávat změnám klimatu. Bude zmírňovat teplotní výkyvy či lépe zachycovat dešťovou vodu a tím snižovat velikost a následky povodní," vysvětlil mluvčí Hnutí Duha Jan Piňos.

Týden pro les a divočinu v Jeseníkách je letošní pátou pracovní akcí pro dobrovolníky, kteří chtějí pomoci s obnovou zdravých lesů, zeleně v krajině a návratu divočiny do chráněných území.

„Jsem ráda, že i v letošním roce se našla spousta dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný čas hezké a užitečné práci pro přírodu," řekla koordinátorka týdnů pro les Eliška Kvitová.

Ekologická organizace tyto akce připravila kromě Jeseníků ještě na Králickém Sněžníku, v Beskydech, Jizerských horách a na Strakonicku.

„V Jeseníkách se nám podařilo uvolnit cenný les od kosodřeviny, aby v něm mohl žít vzácný jeřábek lesní a další ohrožení živočichové, ochránit přes dva tisíce buků, jeřábů a jedlí před sežráním zvěří a pokosit několik hektarů luk, kde rostou vzácné orchideje," vyjmenovala Eliška Kvitová, co vše dobrovolníci udělali.

Součástí každé akce jsou také zajímavé přednášky a odborné exkurze, například do rezervací v chráněné krajinné oblasti. „Návštěva divočiny se vzácnými rostlinami a zvířaty, nádherných míst, kam se člověk běžně nedostane, je pro všechny zúčastněné největší odměnou," doplnila koordinátorka akce.

Za šestnáct let se uskutečnilo už více než sto podobných akcí, během nichž na patnáct set dobrovolníků odpracovalo přes padesát tisíc hodin a vysadilo přes dvě stě tisíc stromů. Pomáhali také s ochranou stromků proti spasení zvěří, pečovali o remízky a meze ve volné krajině, kosili louky a mokřady a odstraňovali invazivní rostliny, které vytlačují původní druhy.