Lidem vadí negativní dopad zastaváren na jejich okolí. 

Žena svého partnera přímo v soudní síni poprosila o odpuštění, kterého se jí dostalo.
PODÍVEJTE SE: Žena jednoho partnera zavraždila, další dva se pokusila zabít

Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice a další lokality v Ostravě. Místa se zvýšeným počtem sociálně vyloučených lokalit či ta, kde jsou přinejmenším problémy s občanským soužitím, mají společné ještě jedno: vysoký počet zastaváren. Změní se to?

„V souvislosti s provozem zastaváren a bazarů dochází v jejich okolí a na náměstí Svatopluka Čecha k jevům s negativními dopady na občany a celou oblast. Tuto činnost, provozovanou v určitých lokalitách a zejména při kumulaci většího množství těchto provozoven v jednom místě, lze považovat za ‚předpolí‘, vytvářející předpoklady pro narušování veřejného pořádku,“ konstatuje Klára Hinterreiter, předsedkyně spolku Ostrava Přívoz, který mezi lidmi šíří petici za omezení provozu zastaváren a bazarů přinejmenším v této městské části.

BEZ JEDINÉHO PŘÍNOSU

Petici ke včerejšímu dni podepsalo na 350 lidí, kteří vyjádřili souhlas a znepokojení nad negativním dopadem zastaváren. A nejsou sami. 

Ilustrační foto.
Zdravotní ústav v Ostravě testuje pět lidí na koronavirus

„Kdo do zastaváren chodí? Lidé, kteří se buďto potřebují nějaké věci zbavit, tudíž pochází z trestné činnosti, nebo kteří krátkodobě nebo trvale potřebují něco zastavit, aby nutně získali peníze, tedy jsou to lidé sociálně velmi slabí. Z tohoto důvodu nevidím v zastavárnách jediný přínos,“ říká Patrik Hujdus, starosta Mariánských Hor a Hulváků, kde jich funguje celá řada.

Spolek Ostrava Přívoz ve spolupráci s právníkem sepsal návrh obecně závazné vyhlášky, o jejíž prosazení usiluje.

„Text vyhlášky bude zítra předložen zastupitelům na vědomí, aby se seznámili s jeho obsahem,“ informuje mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská s tím, že samotný materiál, který se bude komplexně zabývat touto problematikou, by měl být na programu zastupitelstva nejpozději na květnovém zasedání.

„Provádíme analýzy, zda návrh obsažený v petici je možno zhmotnit do obecně závazné vyhlášky. Zatím nám to zcela nevychází, patrně budou nutné změny, ale nechci předjímat, nemáme to ještě komplexně rozebráno,“ podotýká Josef Babka, předseda právní komise rady města a ostravský zastupitel.

OBCHOD S CHUDOBOU

Souhlasí však, že s provozem zastaváren souvisí výskyt negativních jevů a osobně je všemi deseti pro jejich omezení. „Jsem plně pro. Zejména v lokalitách, kde bydlí sociálně slabí, to považuji za určitý druh obchodu s chudobou. Byl bych minimálně pro časové omezení na normální ‚den‘. To, co vidím v řadě případů, kde je 24hodinový provoz, který umožňuje navštěvovat tyto provozovny i zlodějům po úspěšné loupeži nebo krádeži, je nepřípustné. Noční provoz bych absolutně zakázal,“ míní Babka.

Městská policie sice nemá žádné znepokojivé údaje vyplývající z provozu zastaváren, ty jsou však na druhé straně spíše prostředkem k takovému jednání, ne jeho dějištěm. „Z pohledu Městské policie Ostrava jsme při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozem těchto zařízení nezaznamenali zvýšený počet protiprávního jednání,“ říká proto mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš. 

#clanek|4439876

Přestože iniciativa spolku cílí především na přívozské provozovny, s touhou po regulaci už se hlásí i další obvody.

„Kdyby to šlo, okamžitě je zrušíme. Bohužel jsou všechny soukromé a navíc využívají zázemí v soukromých budovách, proto neexistuje moc možností, jak je může radnice omezit. Pokud však bude možnost je nějakým způsobem regulovat, rozhodně ji využijeme,“ hlásí se o tuto možnost starosta Mariánských Hor a Hulváků Patrik Hujdus.

„Existence zastaváren a bazarů obvodu neprospívá. Jsme pro jejich regulaci; nejlépe, aby nebyly žádné. Chodí tam skupiny obyvatel, které nepřinášejí nic dobrého,“ dodává Hujdus.

Vedení města se k tématu vyjádří až po zítřejším zasedání zastupitelů města, které chce s touto problematikou seznámit. Deník v této věci oslovil i provozovatelé některých zastaváren v dotčených lokalitách. „Naopak mám pocit, že to začíná upadat,“ říká majitelka zastavárny Eva v Mariánských Horách. „Provozovnu v centru města jsme zrušili už v roce 2013, sociálně slabší třída tam nejevila zájem. Myšlení lidí je jiné a toho zboží je tady tolik, že přestává mít smysl to prodávat,“ je přesvědčena provozovatelka, která si nepřála být jmenována. 

Zastavárna U Přemka v Přívoze, 2. března 2020 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Majitel zastavárny U Přemka, sídlící přímo na problematickém náměstí Svatopluka Čecha v Přívozu, se k tématu do uzávěrky vydání i přes opakovaný příslib nevyjádřil.

OTEVÍRACÍ DOBA

„Oblast se stává stále více sociálně vyloučenou lokalitou. Slušní občané žijící a pracující v této oblasti ztratili na veřejných prostranstvích pocit bezpečí, děti se obávají cesty domů že škol. V nezvykle hojné míře se na veřejném prostranství shromažďují kriminální živly a drogově závislé osoby, které zastavárny navštěvují,“ říká Klára Hinterreiter jménem Spolku Přívoz, kterému vadí zejména to, že většina zastaváren v oblasti má otevřeno do pozdních večerních hodin.

To hodlá změnit.

K TÉMATU

Kolik zastaváren a bazarů je v Ostravě?

Ostrava v živnostenském rejstříku vede evidenci o všech zastavárnách a bazarech jak na území Přívozu, tak i celé Ostravy, kde jsou uvedeni všichni podnikatelé, kteří splní svou povinnost a oznámí zřízení provozovny. Vyjmutí údajů z rejstříku a jejich následné ruční zpracování však trvá několik pracovních dní, proto budou údaje k dispozici až v průběhu týdne. Deník bude téma nadále sledovat.