Podle nejnovějších poznatků ale naštěstí může obě tyto choroby pomoci řešit jediný zákrok, a to bariatrická operace (pozn. red: bariatrie: chirurgická léčba těžké obezity), která je vhodná pro mnoho pacientů z řad cukrovkářů. Ve Vítkovické nemocnici ji už absolvovalo několik set diabetiků s cukrovkou II. typu a u drtivé většiny došlo ke zlepšení či dokonce až vymizení cukrovky.

„V posledních pěti až deseti letech je v bariatrické chirurgii tendence nezabývat se pouze snížením hmotnosti, ale i léčbou dalších přidružených obtíží. Zjistilo se, že bariatrické operace mohou v těle nastolit určité hormonální změny, které vedou mimo jiné ke zlepšení citlivosti organismu na inzulin. Proto dnes doporučujeme chirurgickou léčbu i pacientům s cukrovkou, a to už při BMI nad 30,“ vysvětlil Pavol Holéczy, vedoucí lékař pro obezitologii Vítkovické nemocnice.

Jak dodal, bariatrických operací přitom existuje několik typů. U jedné skupiny dochází ke změně uspořádání trávicí trubice a u druhé jen ke zmenšení žaludku.

BMI (Body Mass Index) - index tělesné hmotnosti, se používá k přibližnému určení, zda má člověk normální tělesnou hmotnost, podváhu nebo nadváhu. Hmotnosti daného osoby v kilogramech se vydělí druhou mocninou jeho výšky v metrech. Ideální váhu má člověk tehdy, když mu vyjde hodnota 18,5 až 25. Od 25 do 30 se jedná o nadváhu, hodnota nad 30 už znamená obezitu.

„V případě operací se změnou uspořádání trávicího traktu nejběžněji napojujeme tenké střevo přímo na žaludek, čímž vyřazujeme z činnosti dvanáctník. V takovémto případě se pak v těle velmi rychle mění citlivost na inzulin. Naopak u operací, kdy dochází například jen ke zmenšení žaludku, dochází k hormonálním změnám výrazně pomaleji. V obou případech ale dochází jednoznačně ke zlepšení nemoci,“ vysvětlil Pavol Holéczy s tím, že chirurgickou léčbu diabetiků provádějí zdravotníci ve Vítkovické nemocnici už dvanáctým rokem a ročně odoperují okolo 130 pacientů.

Ostravská posilovna Attack Fitness.
Ostravské Fitness Attack Studio: ráj pro ženy

U některých pacientů Vítkovické nemocnice je chirurgická léčba cukrovky II. typu natolik úspěšná, že se už obejdou bez léků, u jiných je alespoň možné snížit jejich dávku. Nejlepších výsledků přitom dosahují pacienti, kteří přicházejí k operaci do pěti let po onemocnění cukrovkou. Věkově přitom není možnost operace výrazněji omezena. Ve Vítkovické nemocnici ji podstoupila dokonce i třináctiletá dívka a běžně operují i pacienty po pětašedesátce.

Kromě typu cukrovky a hodnoty BMI jsou pak rozhodujícím faktorem pro vhodnost operace také zdravotní stav pacienta a jeho snaha o změnu životního stylu. Chirurgický zákrok totiž rozhodně není samospasitelným řešením, které lékaři provedou každému.

„Podmínkou provedení operace je vždy dlouhodobá snaha pacienta o snížení hmotnosti a zlepšení zdravotního stavu, snaha o pohyb a zdravou stravu. Tuto snahu je pak potřeba rozvíjet i po operaci. Rozhodně nelze čekat, že pacientovi provedeme operaci, on bude žít jako dříve a bude se zázračně uzdravovat,“ upozornil vedoucí lékař pro obezitologii Vítkovické nemocnice.