Někdo je jejich fanouškem, další je odsuzují. Řeč je o ohňostrojích a jejich dopadech na životní prostředí. Po informacích, jestli nebeská show ohrožuje nebo neohrožuje kvalitu ovzduší, prahli také obyvatelé Hlučína.

Jedna občanka se na hlučínskou radnici obrátila se žádostí o změření škodlivosti ohňostrojů, konaných při Festivalu ohňostrojů. Během třídenní akce, která se na březích štěrkovny letos na přelomu srpna a září uskutečnila už potřetí, postupně změřila síly trojice společností, zabývající se výrobou zábavní pyrotechniky.

„Na základě podnětu jedné obyvatelky, jež měření požadovala, se pak ozvali také další lidé, kteří byli na výsledky zvědaví. Město se jim proto rozhodlo vyhovět,“ uvedla mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Měření prováděli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu, kteří odebírali vzorky celé tři dny během konání akce a také jeden den po ní, a to v desetiminutových intervalech. Jak bylo zjištěno, ohňostroje u jezera kvalitu ovzduší neohrožují.

„Z výsledků kontinuálního měření plynných znečišťujících látek, z analýzy těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých případech došlo ke krátkodobému mírnému zvýšení koncentrací prachových částic PM10 a PM 2,5, tak žádný z limitů, jak ho stanovuje zákon, nebyl překročen,“ konstatovala vedoucí odboru životního prostředí hlučínského městského úřadu Soňa Prášková.

Odborníci se zaměřovali na oxid uhličitý, oxid dusnatý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý i přízemní ozon. Pod imisním limitem zůstaly i těžké kovy jako arsen, kadmium, nikl a olovo.

Festival ohňostrojů letos vyhrála společnost Vilniaus – Saliutas z Litvy.

„Designérům ohňostrojů z Litvy se podařilo materiál převážně čínské produkce skloubit ve velice hezkou a působivou show. Atraktivní a vtipná byla i použitá hudba ze známé písničky Jožin z bažin,“ řekl Michal Křižák z pořádající hlučínské společnosti Tarra pyrotechnik.

Na další ohňostroj se mohou Hlučínští těšit již tradičně na Nový rok.