Vojenský bunkr kousek nad silnicí z Branné do Ostružné působí opuštěným dojmem. Byl vybudovaný před druhou světovou válkou jako součást pohraničního opevnění. Jen hromada dřeva za masivní mříží naznačuje, že tu ještě nedávno někdo hospodařil.

„Pěchotní srub StM S 50 jsme museli vyklidit, protože jsme jej neměli oficiálně v nájmu. Několikrát jsme usilovali, aby nám ho nejdřív armáda, poté Lesy České republiky převedly. To se ale nepodařilo,“ uvedl Martin Skoumal z Klubu vojenské historie Olomouc – LO37.

Masivní vojenský objekt u naučné stezky Pasák vojenští nadšenci převzali od původního správce před třinácti lety. Objekt tehdy patřil armádě, pozemek pod ním Lesům České republiky. Spolek chtěl oboje získat do vlastnictví a vybudovat zde muzeum. Jednání však byla komplikovaná, plná zvratů a pro klub nakonec nebyla úspěšná.

Armáda převedla Bunkr Lesům ČR

„Přes souhlas Lesů, že nám prodají pozemek, a armáda nám bunkr převede, armáda převedla bunkr Lesům České republiky. Nakonec to dopadlo tak, že jsme před koncem roku jednali s Lesy a ty řekly, že kvůli medializaci celého problému jim nezbývá nic jiného, než vyhlásit soutěž na pronájem tohoto objektu,“ sdělil Martin Skoumal. O bunkr totiž projevila zájem i rota aktivních záloh.

Ministerstvo obrany uvedlo, že objekt těžkého opevnění převedlo Lesům ČR ke konci roku 2015 na základě jejich žádosti. Muselo totiž postupovat v souladu s příslušným zákonem.

„To znamená, že muselo nemovitost převést státnímu podniku Lesy ČR, který byl vlastníkem pozemku pod tímto opevněním,“ odůvodnil Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva.

Kulturní památkou?

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová uvedla, že státní podnik zvolil výběrové řízení na pronájem bunkru, protože o jeho využívání mělo zájem více subjektů.

„Čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury ve věci podaného rozkladu k vyhlášení kulturní památky,“ dodala.

Právě památková ochrana je dalším činitelem, která může další osud objektu ovlivnit. Ministerstvo prohlásilo tento a nedaleký srub u Starého Města na začátku prosince kulturní památkou.

„Rozhodnutí však není pravomocné, neboť byl v zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podán rozklad jedním z vlastníků. Rozklad včetně veškeré potřebné dokumentace byl postoupen rozkladové komisi,“ popsala Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Výběrové řízení jen na rok?

Olomoučtí příznivci vojenské historie se hodlají do výběrového řízení na pronájem bunkru přihlásit.

„Uvidíme, jak bude postaveno. Na setkání nám řekli, že výběrové řízení vyhlašují na jeden rok. To nám přijde nevýhodné, protože když do toho objektu budeme investovat čas, peníze a za rok se vyhlásí další výběrové řízení, nemáme jistotu, že nájem znovu vyhrajeme,“ zmínil možná rizika Martin Skoumal.

Fotogalerie: Bunkr StM S 50 u Branné