Hned několik zásadních projektů se začalo v uplynulém roce realizovat na území Budišova nad Budišovkou. Jejich dokončení už se blíží do finále.

Důležitou akcí je rozšíření místní mateřské školy. Zvýšila se kapacita o dvacet dětí, přistavovalo se jedno dvoupatrové křídlo. Nyní se dělá fasáda, vše by mělo být hotovo do konce dubna. Poté se pozornost přesune na vnitřní vybavení školky, aktuálně se soutěží firma, která tuto akci provede. Pracovat se bude tak, aby se vše hladce stihlo do začátku nového školního roku. „Významné byly i stavební úpravy bytového domu v Partyzánské ulici, termín dokončení bude během dubna,“ říká starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Kompletní rekonstrukcí chátrajícího „Domečku“ při budišovském Středisku volného času pak vzniklo Centrum volnočasových aktivit. Na jaře se začne s budováním nové naučné stezky kolem zatopeného břidlicového Jezerního dolu. Investice v loňském roce činily 54 milionů, z toho 42 milionů bylo získáno z dotací.

'Domeček' u Střediska volného času.'Domeček' u Střediska volného času.Zdroj: archiv města

Odkaz na nejslavnějšího rodáka

Před dokončením už je i rozhledna, která je součástí stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia. Původně se jí říkalo podle vrchu, na kterém stojí, a to Kopřivná. Její autor Lumír Moučka se ale rozhodl pro název jiný, který následně také představil radě města a ta mu dala zelenou. Nová rozhledna se jmenuje Halaškova a odkazuje na nejslavnějšího budišovského rodáka, světově významného astronoma a přírodovědce Františka Ignáce Halašku.

Rozhledna má tvar šipky směřující do vesmíru, střecha je prosklená. Aktuálně řešíme projekt doplnění zázemí rozhledny o naučné panely, hvězdnou mapu či unikátní sluneční hodiny ve formě otevřeného přístřešku, zkrátka vše je laděno do „astronomična“. Otevřít se má rozhledna do začátku turistické sezony, zbývá položit břidlicovou dlažbu, což je samozřejmě závislé na počasí. „Název Halaška jsme schválili jednohlasně. Důvodem je i to, že Kopřivná je blízký lyžařský areál v Jeseníkách, kterému jsme nechtěli názvem konkurovat,“ vysvětluje Patrik Schramm.

Nová rozhledna Halaška.Nová rozhledna Halaška.Zdroj: archiv města

Město využívá svůj elektromobil

Elektromobil si pořídila budišovská radnice v rámci „chytrého energetického projektu“. Sedmimístnou dodávku mohou využívat tamní spolky nebo příspěvkové organizace, nabíjení a další servis pak zajišťuje městská společnost TeSport. Elektrododávka nyní posloužila také seniorům, které zavezla na očkování proti koronaviru do Oder.

Otázka pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ Budišov nad Budišovkou Natálie Jaššová

Jak zvládáte současnou situaci, co je u Vás ve škole nového?
Považujeme-li za současnou situaci nouzový stav a distanční výuku, tak si můžeme říci, že organizačně i technicky stav zvládáme. Většina žáků se díky rodičům úspěšně online vzdělává, rodiče i učitelé pomáhají, jak mohou, a musím říci, že žáci jsou velmi šikovní a technicky zdatní. Snažíme se z toho stavu nouze udělat něco prospěšného pro nás všechny - to je nyní velmi důležité. Přesto se domnívám, že škola, její prostory, její lidé - tzn. hlavně žáci, pedagogové a další pracovníci - téměř všem chybí.

ZŠ Budišov nad Budišovkou.ZŠ Budišov nad Budišovkou.Zdroj: archiv ZŠ Budišov nad BudišovkouNejsme jen místem učení a získávání vědomostí, ale hlavně bezpečným místem pro setkávání s přáteli, kde navazujete kontakty a prožijete čas smysluplně. V tomto směru se všichni těšíme na změnu a na otevření škol. Díky dotačním titulům a úžasné podpoře zřizovatele, kterým je město Budišov nad Budišovkou, mámekrásné nové učebny chemie, fyziky, a dokonce i dílny. Předloni jsme otevřeli novou školní zahradu, v prosinci jsme realizovali velmi hezké relaxační prvky na chodbách školy i ve vybraných třídách, buduje se nám „fungl“ nová budova pro školní družinu, rekonstruujeme budovu prvního stupně a už se moc těšíme na hezké nové prostory – takže věřte, že už se nemůžeme dočkat, až si tohle všechno se žáky „live“ užijeme!

Stavební úpravy bytovky v Partyzánské ulici.Stavební úpravy bytovky v Partyzánské ulici.Zdroj: archiv města

Nové parcely se připravují

V Budišově nad Budišovkou myslí také na nově příchozí. Kdo by si zde chtěl postavit rodinný domek, může se dočkat. Město totiž připravuje nové stavební parcely, a to za Domovem Letokruhy a v lokalitě Svatoňovického kopce. Dalších několik parcel k prodeji je už k dispozici v místních částech. „Máme přichystán program pro podporu výstavby domácích čistíren odpadních vod, protože ne všude je možnost napojení na kanalizaci. Je také možnost čerpání příspěvku na vlastní studnu, pokud se nelze připojit na vodovod,“ přibližuje místostarosta města Pavel Jílek.

Jezerní důl.Jezerní důl.Zdroj: archiv města

Z historie Budišova

Budišov nad Budišovkou.Budišov nad Budišovkou.Zdroj: archiv městaBudišov nad Budišovkou se rozprostírá mezi Oderskými vrchy a pohořím Nízkého Jeseníku. Jeho součástí jsou tři místní části – Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky. Město je neodmyslitelně spjato s Krajinou břidlice, nachází se zde Muzeum břidlice. Známý je rovněž Autokemp Budišov nad Budišovkou, který má na kontě již několik ocenění. V kempu se každoročně koná festival Budišovské letnice. Letošní 41. ročník se chystá 18. a 19. června. Veškerý program byl přesunut z minulého roku 2020, kdy se festival z důvodu koronavirové pandemie uskutečnit nemohl. Zakoupené lístky z loňska zůstávají v platnosti i pro ročník letošní. Do Budišova jezdí příměstské autobusy, je zde také vlakové nádraží. Budišov nad Budišovkou je součástí venkovského mikroregionu Moravice.

První zmínka o obci je z roku 1239, kdy se Střelenský les (povodí horní Odry) stal předmětem sporu mezi klášterem Hradisko a olomouckým biskupem. Před rokem 1305 byl darován olomouckému biskupství. Z darovací listiny královy je zřejmé, že již v tomto roce byl Budišov typickou kolonizační osadou s městským půdorysem.

První písemná zmínka o Budišovu pak pochází z roku 1301 zároveň se jmény prvních budišovských usedlíků Tickeho a Hermana. Název města, které má aktuálně 2918 obyvatel, je možná odvozen od jména opata kláštera Hradisko v Olomouci jménem Budiš možná od bud horníků, kteří zde sídlili ve 13 století.

Znak Budišova nad Budišovkou se prvně připomíná v roce 1564, kdy měl modrý štít se zkříženými stříbrnými hornickými kladívky. Znak města pozměnil v roce 1613 olomoucký acibiskup kníže František z Dietrichšteinu. V červeno-zlaté dělené hlavě štítu leží stříbrný vinařský nůž – rodina Ditrichšteinů vlastnila totiž na Jižní Moravě četné vinice, ačkoliv v okolí Budišova žádné nejsou, a je tam také písmeno F – počáteční písmeno jména František. V červeno-modře štípené dolní části štítu stojí dvě stříbrné čepice a vpravo zkřížena kladívka se zlatými násadami. Uprostřed je stříbrná věž s cimbuřím se dvěma bránami a nad nimi dva výklenky. V levém je písmeno M a v pravém W (Martin Wenzislau Greifenthal, olomoucký dómský probošt).

Středověký rozkvět města byl zastaven válkami na počátku 17. století. Za zmínku stojí nájezdy Dánů a Švédů, velkou pohromou pro město bylo i tažení pruského krále Bedřicha II. Velikého proti Rakousku za sedmileté války. Mezi Budišovem a Guntramovicemi se strhla bitva mezi Prusy a císařským vojskem, vedeným legendárním generálem Laudonem.

V Budišově započala v roce 1873 stavba tabákové továrny na výrobu doutníků (dostavěna byla až v roce 1905). V té době v ní pracovalo kolem tisícovky zaměstnanců.

Druhým nejvýznamnějším odvětvím ve městě byl průmysl textilní, konfekční a obuvnický. Největší podnik tohoto odvětví - továrna na výrobu záclon Pacovský a spol. - byl se 130 zaměstnanci (1930) současně druhým největším průmyslovým podnikem v Budišově. Následovala tkalcovna firmy Winkler s 30 zaměstnanci, malá továrna na lněné a bavlněné zboží, továrna na koberce Pollak a spol., výroba módního zboží a výroba obuvi. Třetím největším budišovským podnikatelem byl J.V. Bierent, který vlastnil továrnu na výrobu hospodářských strojů. Zde pracovalo 120 dělníků. Další desítky dělníků pracovaly na pilách stavitele Kunze a Domese.

Do roku 1923 bylo školství v Budišově německé. Ostatně, velkou trhlinu dostalo soužití Čechů a Němců v období před 2. světovou válkou a pak logicky i během ní. Až po osvobození republiky začaly novodobé dějiny Budišova nad Budišovkou.

Slavní rodáci

František Ignác Kassián Halaška (1780-1847), římskokatolický kněz a osvícenský přírodovědec, matematik, fyzik a astronom. Byl významnou osobností české vědy 1. poloviny 19. století, když působil jako rektor University Karlovy i Vídeňské university

Johann Schneider (1844–1926), starosta města, zemský poslanec

Ferdinand Winkler (1869-1931) podnikatel, majitel tkalcovské firmy

Zajímavost

Nebývalý rozkvět přineslo Budišovu 16. století. Zásluhou biskupů – Stanislava Thurza, Marka Khuena a Stanislava Pavlovského (1497-1598) se stal Budišov jedním z předních měst na severní Moravě. Kvetl zde obchod i řemesla, která byla sdružena v ceších. První cech ševcovský byl založen v roce 1517 a téhož roku i cech kovářský. Dodnes jsou uchovány podstavce s cechovními znaky při okrajích lavic v místním kostele.

Krajinou břidlice.Krajinou břidlice.Zdroj: archiv města

Tip na výlet

Krajinou břidlice asi 30 km od Opavy

Krajinu břidlice tvoří města Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Odry. A právě tato tři města se spojila, založila spolek Krajina břidlice a vytvářejí společné projekty. Projít se turisté mohou po břidlicových stezkách, přímo v Budišově nad Budišovkou stojí Muzeum břidlice. Návštěvníkům už je zpřístupněna Raabova štola v Zálužné a Flascharův důl v Odrách. Tato dvojice se ale možná brzy rozroste. Město totiž usiluje o zpřístupnění starého zavodněného břidlicového dolu zvaného Jezerní, kde bude možné jezdit na lodičkách. „Turisté by tak měli další atraktivitu. Krajina břidlice získala titul „kandidátský geopark“ a budeme usilovat o titul Národní geopark, kterých je momentálně v republice pouze 9. Pracujeme s tím, co tady máme. Příroda je zde nádherná a staré břidlicové doly skýtají jedinečné možnosti,“ říká budišovský starosta Patrik Schramm s tím, že přáním je důl veřejnosti otevřít do tří let. Letos na jaře se už bude kolem Jezerního dolu budovat naučná stezka. K návštěvě bude od sezony lákat i nová rozhledna Halaška.