Nové vedení obce Branka u Opavy zvolené na podzim roku 2018 v uplynulých dvou letech rozhodně nezahálelo. Podařilo se rozjet a zrealizovat hned několik investičních akcí. Tou zatím největší je rekonstrukce objektu Trněného mlýna z roku 1635, zvaného Trňák, který byl v roce 1908 přestavěn na byty pro zaměstnance Braneckých železáren.

„Revokovali jsme rozhodnutí předchozího zastupitelstva tuto nejstarší budovu v obci s číslem popisným 1 zbourat. Od roku 1994, kdy se Branka osamostatnila, zde přebývali sociálně slabší občané. Předchozí vedení obce Trňáku nevěnovala pozornost, neinvestovala do něj a dům chátral. Na záchranu objektu se nám podařilo získat patnáctimilionovou dotaci. V Novém Trňáku nyní budujeme dvanáct sociálních bytů. Stavba běží od loňského září a v říjnu snad budeme kolaudovat. První nájemníci by se mohli nastěhovat v lednu příštího roku,“ uvedl starosta Branky u Opavy Michael Rataj. Celkové náklady na vybudování sociálního bydlení se vyšplhají přes 18 milionů korun.

Branka u Opavy.Branka u Opavy.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Oprav se dočkala také místní kaple Nejsvětější Trojice. Na slunci září zcela nová věžička s pozlacenou bání a korouhví s letopočtem 1843, kdy byla kaple vysvěcena. V kapli probíhaly od roku 2019 sanační práce, původní dlažbu nahradila nová podlaha. Takřka za pět minut dvanáct stihlo vedení obce zachránit oltář, který byl zrestaurován odborným učilištěm v Miloticích nad Opavou.

Kvůli pandemii koronaviru se sice dokončení výrazně protáhlo, ale starosta obce věří, že „ty nervy“ stály za to. Podařilo se mu také sehnat do kaple i zánovní kostelní lavice ze Slavkova u Brna. A zbrusu nový bude bronzový zvon, který občané pojmenovali Martin. Stejně se jmenuje farář z hradecké farnosti, pod kterou Branka u Opavy spadá, a který v sobotu 29. května bude v kapli sloužit mši jako poděkování za její obnovu. „Otec Marcin při jednom vysvětí také pomník obětem I. světové války, který jsme nedávno opravili, a v kapli bude na občany čekat ještě jedno překvapení,“ dodává starosta.

Pietní místo druhé světové války.Pietní místo druhé světové války.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Mnoho menších investic

V obci se toho za poslední dva roky událo ještě mnohem více, jmenujme alespoň některé z akcí: Opraven byl asfaltový úsek cyklostezky z Branky do Opavy na katastru obce. Obnovena byla i vykácená kaštanová alej, obec podpořila nájemce restaurace U Mostu v rekonstrukci vnitřních prostor. Centrum obce oživily nové chodníky a zejména okrasná louka, bezpečnost dopravy zvýšily nové bezpečnostní prahy ve vjezdech do ulic a nové osvětlení tří přechodů pro chodce. Přestěhováno a zkulturněno bylo pietní místo druhé světové války, vybudovalo se veřejné osvětlení k Trňáku, u řeky byly instalovány nové lavičky a herní prvky pro děti. V Brance vyrostla i pumptracková dráha.

„Když jsme v listopadu 2018 převzali vedení obce, pustili jsme se do pětadvacet let nevyřešených záležitostí i do menších akcí, na které není potřeba dotace, například do úprav veřejných prostranství. Snažíme se naši obec zvelebit. Na větší akce se nám daří získávat dotační prostředky, Trňák je toho důkazem. Snad nám vyjdou i další dotační žádosti a budeme moci letos začít s dlouho očekávanou rekonstrukcí kulturního domu, rozšířením a modernizací obecního úřadu a pokračovat s budováním nových chodníků,“ věří Michael Rataj.

Základní škola.Základní škola.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázky pro ředitele školy

Odpovídá ředitel ZŠ a MŠ Branka u Opavy Jan Špička

Jak zvládáte současnou situaci? Co je ve škole nového?

Současná situace není jednoduchá, děti vyšších ročníků strávily při domácí výuce dvacet týdnů, což je polovina školního roku. Přes veškerou snahu pedagogů a rodičů nemůže online výuka dětem nahradit řádné vzdělávání ve škole. Proto jsem rád, že se nám vrátily téměř všechny děti, a že i přes komplikace, jakými jsou třeba testování dětí, oddělené skupiny, které se nesmí potkávat, výuka s respirátory a spousta dalších, můžeme s dětmi pracovat tak, jak jsme zvyklí, a jak to dětem vyhovuje nejlépe. Totéž platí samozřejmě o mateřské škole, kterou nemůžeme opomenout. Je to sice náročné, ale jak se říká, „Kde je vůle, tam je cesta“. Během dnů, po které se děti vzdělávaly distančně, jsme školu a školku oblékli do jarního hábitu, nakoupili jsme nové interaktivní pomůcky, které jak pevně věřím, zvýší prožitek dětí z učení a zapracovali jsme na úpravě chodeb a schodiště. Celkově se nám díky dotačním titulům podařilo vybudovat venkovní tzv. Živou učebnu, upravit školní zahradu, vybavit školu výpočetní technikou, doplnit učební pomůcky a zorganizovat spoustu akcí pro děti. Více informací najdete na www.zsbranka.cz.

Červencový sjezd Moravice v Brance u Opavy na lehátkách.Červencový sjezd Moravice v Brance u Opavy na lehátkách.Zdroj: Deník/Petr Widenka

Koloběh slučování a osamostatňování

Obec byla obec byla historicky součástí panství Hradec a přináležela k tamní farnosti, proto má s Hradcem nad Moravicí společný kostel, hřbitov a základní školu pro vyšší stupeň. Po vzniku Republiky Československé v roce 1918 byla samostatnou obcí, ale s nástupem nacistického režimu došlo na připojení k Hradci. Po osvobození se Branka od Hradce znovu oddělila, aby se v roce 1972 z vůle komunistického režimu obě obce zase spojily. Po změně poměrů v roce 1989 se občané Branky začali postupně přiklánět k osamostatnění.

Na přelomu let 1992/1993 proběhly podpisové akce na podporu samostatnosti obce, ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala 11. března 1994. Zajímavostí je, že v té době starostoval v Hradci nad Moravicí občan Branky u Opavy Karel Farda. Mohlo by v budoucnu dojít k dalšímu sloučení? Podle starosty Michaela Rataje to možné je: „Česká republika je se svými 6 258 municipalitami v Evropě raritou, takže sloučení více obcí pod společnou samosprávu by byl minimálně z ekonomického hlediska pragmatický krok. Ušetřily by se náklady na provoz úřadů, mzdy a další,“ míní. „Nicméně my můžeme být a také jsme v současnosti se svou samostatnou existencí spokojeni.“

Zajímavost

V České republice jsou dvě obce nesoucí název Branka. Jedna je ta u Opavy a druhá z obcí leží za Plzní, na opačném konci republiky. Název Branka je odvozen od polohy obce, neboť se zde otvírala malá zemská brána údolím řeky Moravice do Moravy, může však pocházet i od brány v opevnění, které od Braneckého kopce až ke kopci Hanuše chránilo od severu přístup k hradu Hradec.

Zdroj: www.branka.eu

Novou výstavbu řeší soukromí investoři

Obecní úřad registruje značný zájem soukromých investorů o bydlení. Branka je vnímána jako příměstská obec, kde dochází k prolínání tradiční vesnické a městské zástavby. Ještě před sto lety se přitom rozvíjela pouze na pravém břehu řeky Moravice. Na levém se nacházela pouze továrna, mlýn, strouha a panský dvůr s cihelnou Lichnovských. Dávným předchůdcům současných obyvatel se podařilo obydlenou část obce rozšířit, což s sebou v dnešní době přináší nemalé problémy.

Další bytová výstavba se připravuje v území označovaném Závlaha, kde se nachází pozemky soukromých vlastníků. V souvislosti s budoucí výstavbou obec předpokládá nárůst počtu obyvatel, bezesporu také mladých rodin s dětmi. Už nyní je kapacita mateřské školy na maximu, takže vedení obce se zabývá otázkou jejího navýšení. „Existuje záměr využít volných místností v patře sousedního objektu – multifunkčního domu, ale je to zatím jen vize, kterou musíme nejdříve dostat na papír“ přibližuje starosta Branky u Opavy Michael Rataj.

Z historie Branky u Opavy

Branka u Opavy.Branka u Opavy.Zdroj: archiv obceObec Branka u Opavy patří k nejstarším slezským obcím – poprvé byla zmíněna v latinské listině z roku 1257. Žije zde 1076 obyvatel. V obci je uchován významný odkaz slezského básníka Petra Bezruče. Brankou protéká řeka Moravice, katastrálně sousedí s městem Hradec nad Moravicí.

Nachází se zde mateřská i malotřídní základní škola, kulturní dům s knihovnou, prodejna potravin i restaurace. V roce 2018 bylo otevřeno multifunkční hřiště s umělým povrchem, bikeři využívají pumptrackovou dráhu, velký zájem je i o workoutovou posilovnu. Doprava je zajišťována jak vlakovými, tak autobusovými spoji. Obcí prochází silnice I/57 s průjezdem až čtrnácti tisíc vozidel denně. Významnou součástí života obce je průmyslová a zemědělská výroba.

Přibližně v roce 1574 bylo v Brance zřízeno fojtství. Samostatnou obcí soudního i politického okresu Opava byla obec Branka ustavena až roku 1850.

První pozemkové knihy obce, které se dochovaly, pocházejí z roku 1689. Na toku řeky Moravice byly dva vodní mlýny. Nedaleko, na pozemku o výměře 420 ha, se rozkládal velkostatek Dolní dvůr, který patřil knížecí rodině Lichnovských.

V roce 1900 činila rozloha obce 650 hektarů, žilo zde 464 obyvatel ve 46 domech, z toho 400 české, 30 německé a 34 jiné národnosti. Téměř všichni se hlásili ke katolické víře. Pozemek velkostatku Dolní dvůr byl za první pozemkové reformy v letech 1925 a 1926 rozparcelován a přidělen novým vlastníkům.

Opravená kaple sv. Trojice.Opravená kaple sv. Trojice.Zdroj: archiv obce

Zajímavé jsou zdejší mlýny. Roku 1339 Odenko z Kylešovic prodal polovinu zdejšího mlýna mlynáři Řehořovi za pět kop. V roce 1665 koupil mlýn Bernard Biller, jehož potomci drželi mlýn 200 let. V roce 1868 provedl Antonín Biller nákladnou přestavbu celého mlýna, hodnota mlýna se po přestavbě odhadovala na 100 000 zlatých. Roku 1887 získal mlýn Antonín Fajkus, sedlák z Benkovic, který v roce 1919 zavedl ve mlýně elektrické osvětlení z vlastního zdroje, což byla na tehdejší dobu technická novinka. V letech 1940 až 1945 dosadila německá správa do mlýna komisaře. Po válce navrátivší se majitel mlýna Eustach Volf provedl nákladnou opravu budovy a zařízení a mletí bylo obnoveno. Po znárodnění v roce 1953 Slezské mlýny však již jen šrotovaly a provoz mlýna definitivně ustal roku 1958.

Opravovaný Trněný mlýn.Opravovaný Trněný mlýn.Zdroj: archiv obce

Dalším vodním mlýnem v obci byl tzv. Trňák z roku 1635, situovaný na pravém břehu řeky Moravice. Patřilo k němu několik pozemků - polí, pastvin, luk, část lesa, vodní náhon a menší zahrada. V roce 1908 mlýn koupila v exekuční dražbě branecká továrna a objekt předělala na byty.

Na opačném břehu řeky Moravice se nacházel také Šibenný mlýn. Na jeho místě byla v roce 1862 vybudována továrna Branecké železárny, kde se původně vyráběly hřebíky a cvočky do bot.

Obec měla na začátku 19. století na úpatí kamenolomu pouze Boží muka, kde se konaly pohřby. V roce 1823 byla z iniciativy fojta postavena malá kaplička bez zvonu. V témže roce byla i vysvěcena. V dubnu roku 1945 byla zasažena dělostřeleckým granátem, také lípy kolem byly zničeny. Kaple byla obnovena v roce 1946 a znovu vysvěcena téhož roku.

Zdroj: www.branka.eu

Tip na výlet

Turistické atrakce: cyklostezka a řeka Moravice

Brankou prochází cyklostezka č. 551 z Opavy do Hradce nad Moravicí. Cyklisté se v Brance zastavují k občerstvení v místní restauraci. Pěší turisté se mohou vydat na značené turistické trasy po okolních kopcích, případně projít kolem řeky Moravice, kterou lemují lavičky určené k odpočinku nebo nová překážková dráha pro děti. „Jme si vědomi potenciálu obce jako vycházkového turistického zázemí a prostoru volnočasových aktivit občanů města Opavy. Je tady spousta zajímavých míst ke zhlédnutí, ale zatím chybí naučné nebo přírodovědné stezky. Do budoucna bychom chtěli více využít potenciál řeky. Moravice je unikátní, ne každou obcí protéká tak krásná řeka. Před několika lety jsme zavedli tradici červencového sjezdu řeky na nafukovacích matracích a gumových duších i s doprovodným programem a občerstvením.

Řeka Moravice.Řeka Moravice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Vloni však akce neproběhla, protože Povodí Odry se k vodákům postavilo zády. Jsem pro určitou regulaci vodní turistiky, rafting skutečně může vážně poškodit život říční fauny, ale u lehčích plavidel, která nejsou tak náročná na průtok vodního toku, bych tak rigorózní nebyl. Uvažujeme také o vybudování náplavky a místa pro táboření vodáků na rozlivové louce, ale přednost zatím mají nutné investice do obnovy infrastruktury a nemovitého majetku,“ říká starosta Branky u Opavy Michael Rataj.