V Moravskoslezském kraji bylo k 31. srpnu 2012 evidováno 73 396 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet se po červencovém nárůstu nepatrně snížil o 279 osob. Míra nezaměstnanosti tak stagnovala na hodnotě 11,1 procenta. V meziročním srovnání se zvýšil počet lidí bez práce o 1054.

Počet volných pracovních míst nepatrně vzrostl na celkových 4 616. Nejvíce pracovních míst přibylo v okrese Nový Jičín (+ 66 míst) a Ostrava (+ 57). Na jedno volné pracovní místo v našem kraji tak připadalo 15,9 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo čekalo tradičně v okrese Bruntál (39,1), naopak nejméně v ostravském okrese (10,6).

„Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem srpna 12 277 uchazečů o zaměstnání," doplnila ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Yvona Jungová.

ANKETA V ULICÍCH OSTRAVY

Milan Šlápota, 49 let, Ostrava:

To jste oslovili toho pravého. Já sám už nějakou dobu hledám práci, ale kam přijdu, tam se mě v první řadě ptají na věk a zdravotní stav. A když mám nějaké zdravotní omezení, tak radši vezmou někoho jiného. Myslím si, že je to diskriminace. Kraj by měl vytvářet dostatek pracovních příležitostí pro všechny.

Roman Ladič, 33 let, Ostrava:

Už skoro pět let si zkouším hledat práci, ale nejsem moc úspěšný. Vždycky si mě pozvou na nějaké přezkoušení, že pak mi tu práci dají, ale když přijdu na místo, nejenže musím dlouho čekat, než přijdu na řadu, ale samozřejmě vyberou někoho jiného. Každý by přece měl mít přístup k práci.

Zita Horáková, 55 let, Ostrava:

Jsem velice nespokojená. Nedávno mě propustili z práce a už jsem si nové zaměstnání nenašla, protože jsem byla starší než ostatní uchazeči. Spíše to záleží na samotných lidech než na kraji, aby pro to něco udělali. Přesto by kraj mohl podpořit dostatek různých pracovních pozic pro starší lidi.

Jana Poláková, 54 let, Ostrava:

Nelíbí se mi ten systém, který v kraji panuje. Spousta lidí je na pracáku několik let, a nevypadají, že by o tu práci doopravdy stáli. Pobírají pak příspěvky, a ostatní si na sebe musejí vydělávat. Mělo by to být tak, že pokud si práci do nějaké doby nenajdou, měli by přijít o dávky.

Jan Bazala, 19 let, Ostrava:

Osobně s tím ještě zkušenosti nemám, ale tak trochu si myslím, že každý je svého štěstí strůjce. Když člověk chce práci najít, tak ji najde. Samozřejmě záleží na tom, o jakou práci se jedná a jestli ji může vykonávat každý. Kraj by měl proto zajistit různé pracovní pozice, aby měl příležitost každý.

Lucie Kolářová, 44 let, Ostrava:

Myslím si, že kraj špatně využívá nezaměstnané lidi. Nevidím důvod, proč si ostatní lidé musí na živobytí vydělávat a nezaměstnaní dostávají peníze zadarmo. Města by je mohla využít alespoň pro úklid ulic. Zabili by tak dvě mouchy jednou ranou.

V ulicích Ostravy se ptaly: Veronika Gazdíková a Jana Lichá

LÍDŘI STRAN: „K rozvoji regionu je potřeba dobrá práce pro lidi"

Miroslav Novák, ČSSD

V řešení nezaměstnanosti považujeme jako poměrně rychlé a efektivní vytváření nových průmyslových zón. Dokončíme tedy připravovanou zónu Nad Barborou v Karviné. Ta je schopna vygenerovat až tři tisíce nových přímých pracovních míst pro karvinský region. Za důležitou také považujeme podporu nově vznikajících inovativních malých a středních podniků, pro které zřídíme Fond mikropůjček. A naším dalším cílem je maximálně využít prostředky z Evropského sociálního fondu prioritně do oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a na projekty zaměřené na zaměstnanost osob starších 50 let.

Pavol Lukša, TOP09 a Starostové

Řešení problému nezaměstnanosti patří k prioritám našeho volebního programu. Pro dosud neobsazené plochy v průmyslových zónách budeme hledat investory v perspektivních částech světa. Vyšleme velvyslance kraje do Šanghaje a bude-li mít jeho působení v Číně úspěch, pošleme další do Jižní Ameriky nebo Indie. Podpoříme rozvoj Vědecko-technologického parku v Ostravě, vznik inkubátorů pro podporu inovativních podnikatelských záměrů, malým a středním podnikům nabídneme přiměřené lokality pro rozvoj jejich podnikání. Budeme podporovat rozvoj učňovského školství s perspektivními obory.

Josef Babka, KSČM

Nezaměstnanost považuji za reálnou hrozbu rozvoje kraje, která mimo jiné přispívá k odchodu lidí v aktivním věku mimo jeho území. Znevýhodněnou skupinou jsou i lidé nad padesát let, kteří se při ztrátě zaměstnání složitě ucházejí o práci. Proto považujeme za rozhodující podporu zachování stávajících pracovních míst v tradičních oborech a tvorbu nových míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou na úkor tzv. „montoven", jež jsou charakteristické i nízkou mírou mezd. Dostatečné finanční ohodnocení je zárukou snížení závislosti osob na sociálním systému, který současná vláda silně omezuje a řada lidí se propadá na hranici chudoby.

Martin Schubert, SPO Zemanovci

Zaměstnanost je naším prioritním tématem, se kterým vstupujeme do voleb. Bez pracovních míst je jakýkoli jiný programový cíl pouhým líbivým výkřikem do větru. K čemu bude zavření největšího znečisťovatele, třeba ArcelorMittalu, když v kraji nikdo nenajde práci a podmínky pro život? Jsme odhodláni pro odpovědné kompromisy, které umožní podnikatelům rozvíjení pracovních míst a zlepší jejich konkurenceschopnost. Také si uvědomujeme, že velmi významnou část nezaměstnaných tvoří lidé bez zájmu o práci. Jako klíčovou tedy vnímáme i potřebu změn v systému přerozdělování finanční podpory.

Liana Janáčková, Nezávislí

Navrhujeme zvýšit zaměstnanost podporou drobných a středních místních firem formou dotací na vytváření pracovních míst a reálných výrobních programů především pro matky s dětmi, seniory, absolventy škol a zdravotně postižené. Také bychom rádi navrhli, aby obce a města, v jejichž nebytových prostorech lidé podnikají, přistoupily ke snížení nájmu těm, kteří zaměstnají absolventy škol a nezaměstnané. Toto opatření může pomoci lidem bez práce i místním podnikatelům.

Lukáš Černohorský, Piráti

Chceme se zaměřit na pomoc místním malým a středním podnikům, které si léta stěžují na nedostatek podpory, byrokracii a stále se zvyšující daně. Podporou těchto podniků chceme dosáhnout toho, aby měli zdejší lidé rozmanité pracovní příležitosti a nebyli odkázáni jen na průmyslové giganty, jež se nám díky své silné pozici snaží diktovat podmínky. V dnešní nejisté době se nelze spoléhat jen na jedno odvětví průmyslu, jelikož jeho případný útlum bude mít nedozírné důsledky pro celý kraj.

David Sventek, ODS

Počet pracujících lidí může být vyšší. Zaměstnanost proto chceme zvýšit podporou podnikání a podnikavosti místních lidí. Komplexním řešením pro lidi hledající práci a pro znevýhodněné skupiny na trhu práce je Pakt zaměstnanosti. Můžeme také usnadnit vznik nových firem a nabídnout podnikatelům expertní poradenství. Pro obnovení přílivu zahraničních investorů do našeho kraje je potřeba, aby byl kraj přitažlivější, měl připravené zóny a tým lidí, kteří investory lákají a stahují do kraje. Bez dobré práce v regionu lidi neudržíme, a proto je podpora podnikání a tvorba pracovních míst naší prioritou.

Sylva Kováčiková, SNK

Náš kraj má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v republice. Dlouhodobá nezaměstnanost občanů přitom vede k destrukci jejich osobního života. Další zdejší negativní stránkou je nízká motivace absolventů vysokých a středních škol pro setrvání v regionu. Naším doporučením jsou tedy investice do vzdělávání a do lidí. Kraj jako zřizovatel musí tlačit na školy, aby připravovaly absolventy, které podnikatelé a firmy potřebují. Je třeba podporovat řemesla, učňovské a technické obory, ve kterých se mají absolventi šanci uplatnit. Za základ rozvoje považujeme spolupráci politiků s podnikateli na tvorbě vizí a jejich realizaci.

Vít Slováček, KDU-ČSL

Kraj může ovlivnit podporu zaměstnanosti a měl by se tomu věnovat aktivně. Zatímco za naší středo-pravicové vlády na kraji jsme v roce 2008 otevřeli automobilku v Nošovicích, za nynější vlády ČSSD a KSČM se vytvářejí maximálně místa na úřadech. Příliv tak významného investora, jakým je Hyundai, přinesl nejen 3,5 tisíce pracovních příležitostí v samotném závodě, ale další tisíce návazných míst v celém regionu. Z naší strany to vyžaduje aktivní přípravu území pro průmyslovou zástavbu s napojením na rychlostní komunikace a zajímavé pobídky pro výrobce, aby se rozhodli investovat právě u nás.

Koho si vyberete?

Jednadvacet politických stran, koalic a hnutí jde 12. a 13. října do krajských voleb. Kdo z nich bude v kraji vládnout a rozhodovat o mnohých záležitostech našeho života? Záleží na nás, na voličích, koho si vybereme do pětašedesátičlenného krajského zastupitelstva.

Česká strana sociálně demokratická (PS)

TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj (K)

Komunistická strana Čech a Moravy (PS)

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (PS)

Občanská demokratická strana (PS)

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ (K)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (PS)

Česká pirátská strana (PS)

Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! (K)

Volte Pravý Blok www.cibulka.net (zkratka) (PS)

NEZÁVISLÍ (PH)

Moravané (PS)

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové – PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (K)

Národní socialisté – levice 21. století (PS)

Komunistická strana Československa (PS)

Koalice strany soukromníků České republiky a konzervativní strany (K)

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků (PH)

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA (PS)

Strana svobodných občanů (PS)

Strana zelených (PS)

Protest – nevolím parlamentní strany (K)

Poznámka: (PS) - politická strava; (PH) – politické hnutí; (K) – koalice, Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě