Jeho starší bratr Josef Hermann Kudlich, který se v obci narodil v roce 1809, byl členem frankfurtského národního shromáždění, v němž zastupoval selský stav. Později jeho syn Valter, zemský soudní rada, se stal starostou Opavy. Podle dobových záznamů už počátkem 19. století patřilo Úvalno k obcím, kde vzdělanost obyvatel přesahovala tehdejší dobová měřítka. V průběhu první poloviny 19. století pocházel z obce jeden hejtman, deset kněží, šest právníků a osm lékařů.

Na začátku druhé poloviny 19. století v roce 1852 se v Úvalně narodil známý akademický malíř, člen skupiny tzv. Vídeňské školy, Josef Kinzel. Vystudoval ve Vídni akademii výtvarných umění spolu se známými umělci Christianem Griepenkerlem, Karlem Wurzingerem a dalšími osobnostmi. Nějakou dobu pobýval a tvořil Josef Kinzel v Mnichově.

Kolem roku 1880 se vrací zpět do Vídně, kde krátce poté ochrnul na pravou ruku. Ani tento pro umělce zásadní handicap jej však neodradil od další tvorby. Naučil se malovat levou rukou a stal se uznávanou osobností rakouských malířů konce 19. a začátku 20. století. Josef Kinzel měl velice široký umělecký záběr. Byl mistrem žánrové malby. Jeho obrazy jsou pestrou paletou motivů.

Maloval zákoutí měst, selské motivy, stejně tak byl mistrem krajinomalby a portrétu. Mnohá z jeho děl, která se dnes nacházejí převážně v galeriích v Rakousku, ale i v Německu jsou dnes vysoce ceněna pro svoji originální a vysokou uměleckou hodnotu. Josef Kinzel tvořil převážně technikou olejové malby na plátně, ale i formou olejomalba na dřevě.

Na sklonku tvorby se věnoval krajinkám

Poslední část jeho umělecky bohatého života je typická motivy z dolnorakouské vinařské oblasti Wachau. Přes třicet kilometrů dlouhé údolí kolem Dunaje je vroubené terasovitými vinicemi. Údolí Wachau, které se rozkládá podél Dunaje mezi městy Melk a Krems, bylo v roce 2000 zapsané na seznam světového dědictví UNESCO coby kulturní krajina.

Právě zde v malebném městečku Weiskirchen od roku 1905 pobýval a tvořil Josef Kinzel až do roku 1919. Životní a tvůrčí dílo rodáka z Úvalna se završilo v roce 1925 v údolí Dunaje ve vesnici Spitz an der Donau, vzdálené jen několik kilometrů od Weiskirchenu. Akademický malíř Josef Kinzel, od jehož úmrtí letos uplyne 85 let, patřil mezi výrazné osobnosti skupiny rakouských malířů konce 19. a začátku 20. století. Je považován za jednoho z posledních zástupců žánrové malby a krajinomalby tohoto období, kde autor dosáhl výjimečnou dokonalost.

Ladislav Martikán