Od 18 hodin zde vernisáží zahájí výstavu obrazů ostravská výtvarnice Marcela Václavíkova a současně zámek otevře novou výstavu fotografií krnovských autorů Pavla Šlosárka a Františka Gronostajského a kolekci obrazů polských umělců.

Marcela Václavíková vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze, v současné době působí jako pedagog na Střední umělecké škole v Ostravě. V její novější tvorbě se často objevují motivy psů i lovné zvěře a lesní zákoutí v různých ročních obdobích.

S touto mysliveckou tématikou seznamuje akademická malířka Marcela Václavíková také děti při svých kreativních workshopech. Současně je učí namalovat zajíce nebo koroptev, ale také je poučí o významu myslivosti pro naši přírodu nebo jim přiblíží mysliveckou mluvu.

Při svých workshopech často spolupracuje s myslivci a sokolníky.