Ještě do konce února nabízí výstavní síně muzea v Krnově dlouhodobou expozici Minorité v Krnově a v pátek 4. února bude slavnostně zahájena krátkodobá výstava výtvarná, grafické krajiny studentek Ostravské univerzity. „Pro letošní rok jsme naplánovali třináct nových výstav a několik doprovodných programů, jak z oblasti výtvarného umění, tak expozice muzejní a sběratelské,“ potvrdila Ivana Zajícová, vedoucí krnovského muzea.

„Předpokládáme, že oprava Flemmichovy vily proběhne podle plánu, a tak od června počítáme, že se budeme s příznivci výtvarného umění setkávat opět i zde,“ dodala Zajícová.

V hlavní budově muzea na ulici Zacpalova vystřídá již zmíněné studentky tvorba filmového kouzelníka Karla Zemana, od jehož narození loni uplynulo sto let. Výstavu mapující osidlování českého pohraničí Slováky, kterou Krnovu zapůjčí Klub slovenské kultury, vystřídají obrazy Čechokanaďanky Very Siffner a tečka v muzeu bude patřit pokrývkám hlavy.

Zrekonstruované prostory Flemmichovy vily otevře výstava krnovských výtvarníků, Jiřího Záviše a Ladislava Steiningera. Zároveň zde bude zpřístupněna i dlouhodobá expozice z historie města Cechovní výroba v Krnově a výstava věnovaná ukončené rekonstrukci vily, dokumentující historii a současnost objektu.

V září se představí cínové exponáty z muzejních depozitářů na výstavě Stříbro chudých a ve fotografii tvorba dvorního architekta prezidenta Masaryka, Josipa Plečnika. Dva pohledy na Vysočinu pak nabídnou výtvarníci Bohumila a František Sarnovi. Výstavní tečka bude patřit pravděpodobně divácky velmi atraktivní výstavě panenek Barbie a nočníků ze soukromé sbírky. Výstavy samozřejmě jako každý rok doplní doprovodné programy jako prodej vánočních ozdob a adventních věnců, muzejní noc či výukové programy pro školy a tvořivé vánoce.

DITA VOZNICOVÁ