Zahájil ji ve čtvrtek 21.června její autor Petr Mašek,vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze.

Výstava představuje to nejzajímavější, co ukrývá bruntálská zámecká knihovna. Autoři výstavy neměli lehkou práci. Mohli vybrat a vystavit jenom několik desítek knih a tisků. To je pouhý zlomek z 38 tisíc svazků, které zámecká knihovna obsahuje.

„Návštěvník výstavy se může alespoň podívat, co obsahují knihy, ze kterých při běžné prohlídce vidí jenom hřbety,“ řekl historik bruntálského muzea Tomáš Niesner. Výstava je roztříděná do jedenácti tematických skupin, a to od knih z antickou tematikou přes historické právní spisy až po spisy vojenské, historické nebo přírodovědecké. „Nechybí zde ani beletrie. Jsou zde třeba díla Shakespeara, Heineho, ale také Karla Maye. Zajímavý je třeba utopický román z počátku minulého století, který se odehrává v 60. letech 20. století a neméně zajímavá je kniha s karikaturami tehdejších vládců a osobností světového významu,“ přiblížil výstavu Tomáš. Niesner.

Nejstarší vzácnou vystavenou knihou pak je Řecko – latinský slovník z roku 1580. Výstavu bude možné navštívit ve výstavních prostorách bruntálského zámku do 7. října.