Malířka Zdeňka Miovská, rozená Zobalová, se narodila v Rýmařově. Bydlela i v Bruntále, kde chodila na gymnázium. Dále studovala zdravotní školu. Vzhledem k jejímu výtvarnému talentu od dětství navštěvovala Základní uměleckou školu v Bruntále, kde pod vedením učitelky, malířky Jitky Adámkové Tomáškové studovala výtvarné umění. Tato malířka, která byla jejím vzorem, byla Zdeňce Miovské skvělou učitelkou.

„Učitelka objevila její výtvarné nadání, pomáhala jí v rozvoji a učila ji rozličné malířské techniky," řekl provozovatel galerie Alois Novotný. V červnu 1985 se vdala tehdy ještě Zdeňka Zobalová za Petra Miovského. Ten studoval hornictví, a když po roce 1989 zavírali v České republice šachty, za výdělkem se vydal do platinových dolů v Jihoafrické republice. Od roku 1991 spolu s manželem žije v Africe také Zdeňka Miovská.

Výtvarné znalosti získané v Bruntále předává aktivně studentům ve své současné domovině. V minulosti vystavovala obrazy několikrát v Jihoafrické republice a rovněž v Evropě, naposledy v Belgii. Její tvorba je zaměřena zejména na reálnou malbu, portréty domorodých obyvatel a na malby zvířat žijících v Africe. Součástí výstavy bude rovněž dokončovaný soubor obrazů symbolizující Jižní Afriku, nazvaný Velká pětka.