Události, které vstoupily do historie jako liptaňská tragédie, jsme dosud znali jen z článků a přednášek historiků. Krnovský Klub vojenské historie KVH Maxim ve spolupráci s obcí Liptaň a Jesenickým horským spolkem se rozhodli 22. září přímo na místě liptaňské tragédie předvést věrnou rekonstrukci událostí. Díky kulatému výročí chystají i další velké doprovodné akce, na jaké návštěvníci hned tak nezapomenou. Fanoušci vojenské historie nám napsali, co všechno tomu předcházelo.

Letadlo Tatra T.101 na letišti Leoše Janáčka.
Tatra a Vagonka přiblíží práci našich předků

CO CHYSTÁ KLUB VOJENSKÉ HISTORIE KVH MAXIM

Bude tomu téměř rok, kdy jsme spolu s Jesenickým horským spolkem vstoupili do jednání se starostkou obce Liptaň Blankou Klimoškovou ve věci připomenutí si tragické události, která se odehrála v místní četnické stanici v těžké době odstoupení našich pohraničních oblastí na podzim roku 1938.

Dne 22. září 1938 zde došlo k tragédii, při které bylo zabito šest příslušníků československé Stráže obrany státu a zahynuli itři obyvatelé obce Liebenthal, jak zněl původní německý název dnešní obce Liptaň.

Takzvaná Liptaňská tragédie patří mezi největší střety československé moci s obyvatelstvem Sudet co do počtu mrtvých, ovšem nepatří k těm nejznámějším, a to z důvodu, že oproti těm známým, při kterých docházelo ještě v roce 1938 k pohřbům zavražděných za účasti čs. státních představitelů, byla obec Liptaň osídlena pouze německy mluvícím obyvatelstvem a nebyl zde nikdo české či moravské národnosti, kdo by mohl podat zprávu orgánům státní moci.

Uctění památky šesti zavražděných příslušníků četnické stanice v Liptani.
Chystají rekonstrukci Liptaňské tragédie

S vyšetřováním se tak započalo až po válce v létě roku 1945. Byli jsme velmi potěšeni, že k připomínce a rekonstrukci této tragédie nám byla nabídnuta možnost provést tuto ukázku přímo v budově původní četnické stanice a přesně na den po 80 letech – tedy 22. září 2018.
Když jsme se začali více zajímat o tuto tragickou událost, netušili jsme, jak velké sousto si ukrajujeme.

V literatuře či na internetu existuje několik variant průběhu této hrozné události, které jsou si tak protichůdné v popisu, jak vše probíhalo, že jsme nebyli schopni sestavit smysluplný scénář pro rekonstrukci celé události. Naštěstí existuje ucelený a podrobně zpracovaný soubor dokumentů z poválečného soudního procesu, výslechů svědků a různých hlášení, takže se již nyní máme o co opřít.

Zde bychom chtěli poděkovat Ondřeji Kolářovi – historikovi Slezského zemského muzea v Opavě – za poskytnutí těchto důležitých informací, které pečlivě shromáždil a chystá vydat ve své knize.

Pro účastníky a milovníky historie, které tímto srdečně zveme, provedeme v obci Liptaň i bojovou ukázku osvobozovacích bojů Osoblažska z jara roku 1945, kdy docházelo k prudkým bojům mezi příslušníky německé branné moci a Rudou armádou.

Jako lákadlo a zajímavost bude jistě pro mnohé použitá druhoválečná technika, která bude nasazena v ukázce. Především na sovětské straně tank T-34, letadlo JAK-3, kanón ZIS 3 či průzkumné obrněné vozidlo White Scout, na druhé straně originální bojové vozidlo pěchoty Wehrmachtu SdKfz 251, kanón PAK 35/36 a další.

Výročí liptaňské tragédie provází akce s letadlem Jak-3 a tankem T-34.Zdroj: archivu KVH Maxim

Bude zde taktéž množství pyrotechniky a druhoválečných pěchotních zbraní. Součástí slavnostního dne bude i bohoslužba za padlé a pietní akt za účasti státních představitelů.

Známý ostravský soudní lékař a celorepubliková kapacita z oboru Igor Dvořáček.
Dokonalá vražda neexistuje. Pachatel nakonec vždy udělá chybu