Návrh na expozici zpracovala a předložila k posouzení starostka Renata Ramazanová a s myšlenkou spolkového domu přišla občanská iniciativa Citadela. Expozice individualistické moderny by měla upozornit na komplexnost architektonických úkolů. Samotná vila je ukázkou syntézy různých uměleckých disciplín, hlavně architektury, uměleckého řemesla a rodícího se designu.

Expozice má připomínat stěžejní osobnosti slezské architektury 19. a první poloviny 20. století a jejich dílo. Centrální figurou bude krnovský rodák, věhlasný architekt, který ovlivnil tvář Vídně, Leopold Bauer. Prostor by zde měly dostat také periodické výstavy soudobého umění. „Vzhledem k tomu, že se v Krnově nedochovaly interiéry, bude nezbytné při vytváření expozice spolupracovat s dalšími odbornými institucemi v České republice a řadu exponátů řešit formou zápůjček. Protože hodnota zapůjčených exponátů bude vysoká, budou muset být expozice a spolkový dům zcela odděleny. Expozice proto bude ve Flemmichově vile a spolkový dům v obslužných objektech,“ uvedla starostka Renata Ramazanová.

Spolkový dům bude využíván pro akce se zaměřením na pomoc rodinám, ženám v domácnosti, mladým matkám, mládeži, seniorům, nezaměstnaným, umožní jejich vyžití v zájmové činnosti a bude zprostředkovávat vzdělávací, poradenskou, kulturní činnost. Má umožnit setkávání, komunikaci a tvůrčí spolupráci mnohých odborníků, osobností, setkávání generací a přispět ke kvalitě občanského soužití.

Další postup vedoucí k tomu, aby areál vily, který není využíván od 1. ledna 2004, opět ožil, nastínil místostarosta Bedřich Marek. „Nyní nás čeká příprava organizačních, technických a ekonomických podmínek provozu. Komplexní materiál by měl jít ke schválení do Rady města v září, abychom při další úpravě rozpočtu už mohli vyčlenit na tuto záležitost finanční prostředky. Zpracujeme také projekt a s ním se budeme ucházet o dotace z nejrůznějších zdrojů.“

Zastupitelé o využití areálu Flemmichovy vily rozhodli poté, co obdrželi výsledky ankety, v níž lidé hlasovali pro čtyři základní projekty: Mateřská škola a chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením, Expozice individualistické moderny, Škola s alternativní výukou a Instituce spolkového typu. Hlasování, se zúčastnilo 8 500 občanů a dopadlo pro první tři návrhy velmi vyrovnaně. Nejvíce hlasů měl záměr mateřinky a chráněné bydlení (2 550 hlasů), Expozice individualistické moderny získala o 368 hlasů méně. Škola s alternativní výukou zaostávala za expozicí o 49 hlasů. Pro vybudování instituce spolkového typu hlasovali 1 594 občané.