Městský úřad v Krnově, odbor životního prostředí ve spolupráci se Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou Krnov, Místní agendou 21 Krnov a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Bruntál organizovali projekt pod názvem ,,U řeky“, který proběhl v pondělí 28. června 2010 v městském parku u nákupního střediska Albert v Krnově.

ČTĚTE TAKÉ ZDE

Projekt byl pořádán pro předškoláky a žáky prvního stupně místních škol. Celá akce byla zahájena na startovním stanovišti, kde byly dětem sděleny informace o dalším průběhu.

Projekt byl rozdělen na dvě části – pro předškolní děti a pro děti prvního stupně základní školy. Předškolní děti měly připravená stanoviště, kde se mohli naučit písničku o žábách, dobře si zacvičit, různě zaskákat, ale mohly též shlédnout krásnou pohádku. Víte, co se v pohádce odehrávalo?

Děrem zahráli i pohádku

Zlý čaroděj zaklel v celém království vodu a lidé, kteří zde žili, trpěli žízní a potom zahynuli. Jak to v pohádkách bývá, vždy se objeví zdatný princ nebo junák, který zachrání celé království. A to se i stalo v pohádce, kterou předškolní děti mohly na projektu shlédnout. Zdatný junák s pomocí hodné víly celé království zachránil, vrátil vodu zpět a lidé mohli opět spokojeně žít. Junák za vysvobození dostal ruku princezny, ale i půl království.

Děti proto byly rády, že pohádka skončila šťastně. Ale to nebyla pořád všechna stanoviště, která děti mohly navštívit. Například ještě byla připravená zastávka, kde se děti naučily vývoj žab a mohly si zde symbolicky zachytat kouzelné papírové rybičky, které byly přitahovány zázračným magnetem. Také se mohly naučit poznávat druhy vajíček, například velká pštrosí vejce a nebo vajíčka od křepelky, která jsou naopak poměrně malá. Na každém stanovišti děti obdržely za splnění úkolu razítko na kartičku, kterou po úplném zaplnění razítky mohly v cíli vyměnit za upomínkové předměty.

Nesmíme ale zapomenout na druhou část projektu, a to bylo odvětví pro děti prvního stupně základní školy. I pro tyto děti byly připraveny různé atrakce, kde musely například vyplňovat tajenky, hádat druhy ryb a naučit se pár informací o vodě. Za splněné úkoly děti obdržely kartičku s písmeny, která když se správně poskládala, odhalila dva názvy řek, protékajících městem Krnov. Jsou to řeky Opava a Opavice. Za správné vyluštění záhady řek byly děti opět oceněny upomínkovými předměty.

Průběh projektu dokumentovala i ČT

Akci mediálně monitoroval vodník Krnovských řek, který dětem rozdával sladké bonbónky za správně odpovězené otázky. Víte, kdo byl za vodníka převlečený? Byl to autor tohoto článku - student Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov Radek Vráblík. A nesmíme zapomenout ani na Českou televizi, která celý průběh projektu dokumentovala a poté reportáž z akce zveřejnila na televizních obrazovkách v relaci Události ostravského regionu.

V rámci projektu ,,U řeky“ též probíhal již 16. ročník přírodovědné soutěže Betula Pendula, pořádané Střediskem ekologické výchovy Krnov, která prověřila znalosti přírody dětí ve věku 6 až 15 let. Hasičský záchranný sbor územní odbor Bruntál si pro děti připravil ukázky své práce. Všichni přítomní na obou akcích byli hodně rádi za krásné počasí, ale i za hojný počet dětí, kterých přišlo okolo sedmi set.

Velké poděkování patří všem organizátorům obou akcí, pedagogům a studentům SPgŠ a SZŠ Krnov, kteří pilně pracovali na přípravě projektu a poté i na průběhu celé akce. Také všem zúčastněným, kteří nám všem zpříjemnili celé soutěžní dopoledne.

Radek Vráblík