V 9.30 hodin zahraje před zámkem Městský dechový orchestr všem pro radost a v malém koncertu bude posléze pokračovat na nádvoří. Tam se také představí se svým velikonočním pásmem děti Mateřské školy Pionýrská a žáci 1. a 2. Základní školy v Bruntále. Na 11 hodinu si připravil folklórní soubor ze Štítiny Bejatka program Vynášení zimy aneb folklórní dopoledne tradičních jarních a velikonočních zvyků.

Velikonočním koncertem pěveckých sborů Základní umělecké školy Bruntál a slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Bruntálská kraslice 2007 vyvrcholí sobotní oslavy jarních svátků, jejichž nedílnou součástí bude i malování kraslic pro malé i velké, tradiční dětská dílna s výrobou velikonočních ozdob i výstava všech soutěžních kraslic roku 2007 v zámecké kapli. Tato výstava bude otevřena až do 16. dubna, denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.