Královský nástroj zazní tentokrát v méně tradičním hudebním spojení, se saxofonem Romana Fojtíčka. Oba umělci patří k uznávaným interpretům soudobé i staré hudby. Také pro krnovský koncert je připraven program složený nejen z děl známých barokních mistrů, ale představí se i autoři století minulého.

Varhanice Zuzana Němečková se narodila v Kladně. Obor varhany vystudovala na konzervatoři v Praze, získala řadu ocenění v národních a mezinárodních soutěžích. Nahrává pro Český rozhlas i televizi, spolupracuje s komorními soubory a symfonickými orchestry a pravidelně koncertuje nejen v České republice.

Roman Fojtíček pochází z Hořic, hudební vzdělání završil absolutoriem na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Spolupracuje s řadou jazzových, tanečních, divadelních či symfonických orchestrů. V roce 2003 založil České saxofonové kvarteto. Podílí se na různých hudebních projektech i nahrávkách pro Český rozhlas a televizi, jako saxofonista hostuje v prestižních pražských orchestrech včetně České filharmonie. Jeho činnost je otevřena mnoha hudebním žánrům, pracoval i pro divadlo Sklep. Kromě hry na klarinet je jeho ideou nadále prosazovat saxofon v rovině koncertního nástroje ve spojení s klavírem i jinými nástroji.

Koncert obou umělců začíná v 19 hodin v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově, doprodej vstupenek proběhne na místě.

(voz)