Silný příběh lásky, cti, vzpoury a přežití je inspirovaný jednou z nejvíce přehlížených tragédií 20. století.

Vypráví osudy dvou mladých milenců vtažených do pustošícího řádění Josefa Stalina a jeho genocidní politiky namířené proti Ukrajině ve třicátých letech minulého století.