A fotoaparát v jeho rukou napovídal, že zdědil zájem o fotografování po dědovi.

Vystoupení flétnistky Moniky Duarte Štreitové bylo vzácným bodem programu. Monika je absolventkou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde dokončila též doktorandské studium. Je známa pro svou interpretaci současné vážné hudby, spolupracovala s významnými zahraničními skladateli.

Žije v Portugalsku, kde vyučuje, koncertuje po celém světě. Nahrála několik sólových CD a taktéž několik CD s orchestry.