Pak zpěv sám vyučoval, založil vynikající krnovský sbor Ars Voce a nakonec se z postu učitele vypracoval až na dnešní ředitelské křeslo. Dnes je ikonou, která se podílí na kulturním dění města.

Dívčí pěvecký sbor Ars Voce založil v roce 2002, když začal učit na Střední pedagogické škole 
v Krnově. Protože základem sboru jsou studentky, které dospívají a odchází na jiné školy, už se zde od doby založení prostřídala spousta zpěvaček.

Dnes už zpívá čtvrtá generace Ars Voce. Ta se zformovala loni v září a od těch předchozích se trochu liší. Přispívá k tomu i iniciativa zpěvaček, která v předchozí generaci nebyla tak silná jako 
v současném uskupení. Posluchači to dokáží ocenit.

Na koncert do kostela svatého Ducha 
v Krnově se někteří fanoušci ani nedostali a na vánoční koncert 
v kostele ve Městě Albrechticích měl svor historicky největší diváckou účast.

Na šedesát nadějných členek Ars Voce čeká letos řada koncertů po celé republice a jeden hudební festival v Německu.

A na čem pracuje s Ars Voce teď? „Rád bych v Krnově zorganizoval jarní koncert v dubnu nebo květnu. Tak, jak jsme se loni připravovali na Vánoce, teď začínáme cvičit nový repertoár na jaro. Vytvoříme si zásobu písní, se kterými můžeme jako sbor pracovat, abychom mohli kdykoliv vystoupit. Na festival v Německu se chystáme v září," avizoval sbormistr Kamil Trávníček.

A jaký byl ten uplynulý rok? „Byl to rok velkých a zásadních změn. Přišly šikovné prvačky, které chtějí zpívat. Začalo je to bavit. Sami chtějí a vymýšlí. Zásadní událostí byl vánoční koncert v Krnově. Teď chci pro holky všechno jinak. Musíme být skromní a nebudeme si hrát na to, že jsme byli nejlepší. Začneme pěkně od začátku. Chci, aby si koncerty holky ze sboru zasloužily.

Aby se ke všemu postupně dopracovaly.

Když jsme měli první koncert v roce 2002 v městském divadle, měli jsme účast padesáti lidí. Teď když uděláme koncert, městské divadlo je plné. Chci, aby to s novým Ars Voce stálo za to, jako tomu bylo dřív," zhodnotil sbormistr, který do nového složení sboru vkládá velkou naději a úsilí.

„Každá generace měla něco do sebe a každá něco dokázala. Největší úspěch byl první místo v anglickém Llangollenu v ženských sborech, které jsme získali v roce 2005. Byli jsme i zařazeni mezi pět nejlepších neprofesionálních sborů světa a dostali jsme certifikát. Toto beru jako velký úspěch.

Každý rok jsme jezdívali na různé soutěže, přehlídky a odváželi si první místa. Na hudebním festivale pedagogických škol jsme vždy soupeřili se smíšeným pěveckým sborem z Litomyšle, který byl vždy o kousek lepší. Navštívili jsme Německo, Francii, Slovensko a Španělsko.

Vydali jsme dvě profilová alba a měli jsme možnost zazpívat si s Karlem Gottem," zrekapituloval dosavadní úspěchy krnovského sboru Ars Voce jeho zakladatel a sbormistr Trávníček.

Jana Smékalová