Kde: Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice
Kdy: v sobotu 12. října ve 14 hodin
Za kolik: vstup volný

Zažít působivý obřad svatohubertské mše mohou lidé v sobotu 12. října od 14 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. Mši svatou slouží Karel Rechtenberg, v hudebním doprovodu se představí myslivečtí trubači Rabštejn.

Svatohubertská mše je poděkováním Bohu za dary, které poskytuje les a příroda, prosbou za dostatek zvěře v honitbách, za štěstí při lovu, za ochranu pro myslivce i jejich psy. Myslivci si skrze slavnostní mší připomínají, že nejsou pouze lovci, ale že jejich hlavním posláním je starat se o přírodu a o zvěř.

Slavnost připomíná patrona myslivců svatého Huberta, který bdí také nad lesními dělníky, řezníky, kožešníky či matematiky. Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii. Jeho největší zálibou byl lov. Po zážitku v lese, když spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas, nabádající ho k nápravě, se stal knězem a později i biskupem.