Celotáborovou hru Caesar a Kleopatra z roku 48 před Kristem hraje už druhý týden v Karlovicích devadesát dětí z Ostravy a okolí. Jsou to převážně děti zaměstnanců hutního kolosu Mittal, ale i další kluci a holky, kteří si našli informace o táboru na jeho internetových stránkách a chtěli poznat opravdové dobrodružství.

První turnus tábora si letos v létě v Budišově nad Budišovkou zahrálo dokonce sto dvacet dětí. Je po 22. hodině, když družiny dětí dorazí na zahradu karlovického Penzionu U Řeky a rozestaví se do půlkruhu. Důstojným krokem přichází Caesarova družina s loučemi a družiny poklekají, aby vzdaly hold mocnému vládci. Pak vítězná družina přivádí ze zajetí spasenou Kleopatru a Caesar nejlepší z bojovníků povyšuje a zařazuje do své družiny. Už nic nebrání zapálení olympijského ohně a startu čestného sportovního klání atletů.

Zahájení her doprovází mohutný ohňostroj, a jen co utichnou poslední nadšené výkřiky, odcházejí vládcové i poddaní. Do tábora v areálu rekreačního střediska Iris se vracejí i družiny. Děti si ještě dlouho před usnutím budou špitat o skvělých zážitcích toho dne a hlavně tajemnu večerní slavnosti. „Rozdělili jsme hru do dvou částí a zatímco v té první oddíly hledaly podle indicií Kleopatru, teď budou mít více sportovních soutěží. Zbude ale i dost času na koupání v řece,“ řekla sympatická hlavní vedoucí Alexandra Matějová, civilním povoláním jeřábnice.

Tábory pořádá s týmem nadšenců už šest let a letos jsou jeho členy už i Sašina dcera a syn a další mladí praktikanti, kteří vyrostli z malých táborníků a léto už si ani nedovedou představit bez táborové atmosféry. Nádherné kostýmy si tým vypůjčil v ostravském divadle a něco také v půjčovně v Kopřivnici. Členové Caesarovy družiny je nosí s grácií. To děti v družinách si kostýmy, ale i své pokřiky či zástavy vytvářely samy. Táborovou hru hrají děti ve věku od čtyř do sedmnácti let a jak se baví, mohou rodiče sledovat na internettových stranách www.taborajeto.cz. Každý den tam přibývají čerstvé snímky.

„Rodiče mohou dětem posílat vzkazy a některé jsou opravdu až legrační. Třeba – už si konečně vyměň tepláky za čisté, jsi v nich celý týden,“ směje se Saša. V táborovém týmu jsou dobrovolní hasiči i dělníci i městští strážníci, studenti i prodavači. Tvoří skvělou partu, která si hraje spolu s dětmi a vymýšlí stále něco nového. Třeba loni to byla hra na Království karlovické, a co to bude napřesrok, to se teprve uvidí.

I když se členové táborového týmu přenesou do hluboké historie, neobejdou se bez počítačové techniky i třeba reproduktorů. Nebo si to jen myslí. „Nedělali jsme zatím tábor v přírodě, bez zázemí rekreačního střediska. Naši táborníci jsou přece jen městské děti,“ dodala hlavní vedoucí tábora Saša Matějová.