Umělecké tvorbě se Růžena Sedlářová začala věnovat až v důchodovém věku, ke své tvorbě používá především akrylové barvy. S oblibou skicuje perem, tužkou nebo uhlem zajímavé lidi či místa. Nejoblíbenější námětem jsou stromy a moře, příroda vůbec.

Původním povoláním je dětská zdravotní sestra, po řadě let v nemocnici změnila povolání a pracovala jako učitelka anglického jazyka a vychovatelka na základní škole v Olomouci. Spoustu roků žila střídavě v Olomouci a ve Velké Británii, v současnosti již několik let bydlí v Bruntále.

Do uměleckého světa byla uvedena během pobytu v Anglii svou nynější přítelkyní, tehdejší učitelkou, umělkyní Elizabetou Chojak Mysko, v Anglii také poprvé vystavovala své práce.

V České republice svou samostatnou výstavu měla v roce 2010 v Městském divadle v Bruntále, pak následovaly další výstavy na různých místech v kraji, v Šumperku, Krnově, Opavě a také na jižní Moravě v Kyjově. Výstava v bruntálské Galerii v kapli potrvá do 18. dubna.