Po šesti ročnících v Krnově se tento svátek hudby přemístil do Litomyšle, kouzelného města historie, tradic a kultury. Jednatřicátý ročník Hudebního festivalu tak důstojně navázal na vysokou organizační, ale interpretační úroveň z Krnova.

Je obdivuhodné, jakou úroveň ve zpěvu dokážou zvládnout soutěžící mladí lidé, kteří mají hudbu jako svůj koníček, ne jako prostředek obživy. Stejně jako v minulých letech, se opět soutěžilo v mnoha kategoriích: sólový zpěv klasický a muzikálový, komorní zpěv klasický a muzikálový, strunné nástroje, dechové nástroje, klavír a akordeon, instrumentální skupiny a nejprestižnější kategorií festivalu jsou pěvecké sbory smíšené a dívčí.

V každoroční vysoké konkurenci čtrnácti škol se podařilo SPgŠ Krnov letos získat 3. místo za hru na housle (Ester Pípalová a Jana Gansová), 3. místo v pěveckém duetu (Jana Górecká a Barbora Pospíšilová) i čestné uznání za hru na kytaru (Martina Kotrlová). Nechybělo ani vítězství a zasloužené 1. místo dívčího pěveckého sboru Ars voce pod vedením Kamila Trávníčka.

Přes všechny útrapy a vysokou nemocnost v době konání festivalu, dokázal krnovský sbor i s menším obsazením obhájit vysokou uměleckou úroveň tělesa. Sbor posílen novými členy vstupuje mezi nejkvalitnější pěvecká tělesa v České republice. Jeho kvality dokazuje také vysoké hodnocení erudovaných mezinárodních porotců Evy Šeinerové, Tadeusze Eckerta (Polsko), Jiřího Skopala, Jiřího Štrunce a Nanny ter Wiel (Holandsko).

Celý pěvecký sbor posílený úspěchem do další práce přeje svému sbormistrovi Kamilu Trávníčkovi dobrou ruku při výběru skladeb a také se připojuje ke gratulantům, kteří mu přišli popřát u příležitosti narození jeho syna.